De Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum

In de Nacht van de Geschiedenis waren veel sprekers en ook Jacoba werd belicht. Antia Wiersma, directeur van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap heeft kort over Jacoba gesproken onder het motto ‘In u zijn tien generaals verloren gegaan’, zoals Prins Bernhard in 1945 tegen Jacoba zei.