Donaties

Wij doen een beroep op uw financiële steun:

Omdat er in Amsterdam een bronzen standbeeld van Jacoba van Tongeren zal komen. (Ons Comité van Aanbeveling voor het Beeld bestaat uit de volgende personen: Job Cohen, voorzitter Amsterdams 4&5 Mei comité, Els Kloek, auteur 1001 vrouwen van de 20ste eeuw, Marjan Schwegman, oud-directeur NIOD en Gerrit Jan Wolffensperger, zoon van Gerrit Jan van der Veen, beeldhouwer en lid van Groep 2000) 

Omdat wij voor scholieren de toneelvoorstelling “Jacoba de Bonnenkoningin” gaan uitvoeren.

Omdat er plannen zijn om een film over haar leven te maken.

Omdat we een kinderboek met Jacoba in de hoofdrol willen uitgeven.

Wij zijn blij en dankbaar als u deze initiatieven wilt steunen. Ons banknummer is NL03 INGB 0008 7393 75 ten name van Stichting Jacoba van Tongeren.  Bij giften boven de 100 euro ontvangt u, indien gewenst, bovengenoemd boek Jacoba van Tongeren (winkelwaarde 28.95). Vanwege de ANBI-registratie van de Stichting Jacoba van Tongeren is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar. Deze aftrek wordt groter als u voor tenminste 5 jaar periodiek geeft. Onze penningmeester kan u daarover informeren. Stuur in dat geval een e-mail naar gj.schut@chello.nl met daarin uw telefoonnummer.