Donaties

Wij deden met succes een beroep op uw financiële steun:

Voor het bronzen standbeeld van Jacoba van Tongeren dat op 10 oktober 2021 is geplaatst op het pleintje bij de Antillenstraat, tegenover het huis waar Jacoba gedurende de oorlogsjaren woonde.

Wij doen nu een beroep op uw financiële steun:

Omdat wij voor scholieren de toneelvoorstelling “Jacoba de Bonnenkoningin” willen gaan uitvoeren.

Omdat er plannen zijn voor een film over haar leven.

Omdat we een kinderboek met Jacoba in de hoofdrol willen uitgeven.

Wij zijn blij en dankbaar als u deze initiatieven wilt steunen. Ons banknummer is NL03 INGB 0008 7393 75 ten name van Stichting Jacoba van Tongeren. Bij giften boven de 100 euro ontvangt u, indien gewenst, bovengenoemd boek Jacoba van Tongeren (winkelwaarde 28.95). Vanwege de ANBI-registratie van de Stichting Jacoba van Tongeren is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar. Deze aftrek wordt groter als u voor tenminste 5 jaar periodiek geeft. Onze penningmeester kan u daarover informeren. Stuur in dat geval een e-mail naar jacobavantongeren2000@gmail.com met daarin uw telefoonnummer.