Besluit Stadscuratorium over standbeeld voor Jacoba van Tongeren

De stichting is in contact gekomen met beeldhouwer Fabio Pravisani, die met grote belangstelling en respect het boek over Jacoba had gelezen. Pravisani bood aan een standbeeld van Jacoba te maken.

Een en ander leidde er toe dat een Comité van Aanbeveling is gevormd met Job Cohen (voorzitter Amsterdam’s 4&5Mei comité), Marjan Schwegman (oud-directeur NIOD), Els Kloek (auteur 1001 vrouwen van de 20ste eeuw) en Gerrit Jan Wolffensperger (zoon van Gerrit Jan van der Veen, beeldhouwer en lid van Groep 2000).

Stichting en Comité van Aanbeveling hebben zich tot de gemeente Amsterdam gewend in verband met mogelijkheid en toestemming van plaatsing van het beeld in de openbare ruimte. Daarbij zijn een aantal mogelijke locaties aangegeven.

Op 13 November heeft het Stadscuratorium, welke beslist over buitenkunst, d.w.z. kunst in de Openbare Ruimte, het initiatief ondersteund; De locatie is Antillenplein in Amsterdam, waar Jacoba tijdens de oorlog woonde.

Wij streven ernaar dat het standbeeld op 5 mei 2020 kan worden onthuld, als wij vieren dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd.

Presentatie Atlas van een bezette stad. Amsterdam (1940-1945)

Op 24 oktober kwam deze atlas uit van Bianca Stigter, een kloek, prachtig en indrukwekkend boek met oorlogsverhalen, groot en klein, behorend bij zo’n drieduizend adressen die de inrichting van de stad tussen 1940 en 1945 weergeven. In zijn voorwoord schrijft Job Cohen:  ‘Waar zaten de bezetters, onderduikers of het verzet en waar haalde elke gewone Amsterdammer de voedselbonnen? Waar vonden de talloze deportaties plaats? Welke mensen liepen door welke straten?’
In het boek wordt zo’n  dertig keer met passages verwezen naar Jacoba van Tongeren en Groep 2000.
Een erkenning van de rol van Jacoba en Groep 2000 in het verzet in Amsterdam.

Oprichting Stichting Jacoba van Tongeren

Op 13 september 2019 is de stichting Jacoba van Tongeren opgericht. De stichting wil die bekendheid geven aan leven, werk en gedachtegoed van Jacoba van Tongeren; aan Groep 2000; en aan de rol van de vrouw in het verzet. Daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan de bestrijding van discriminatie en racisme.