Biografieën van leden van Groep 2000

Deze pagina bevat korte biografieën van zo’n 130 verzetshelden. Onder hen zijn ook personen die geen lid waren van Groep 2000, zij zijn vanwege hun grote betrokkenheid bij Jacoba en Groep 2000 hier toch opgenomen.

Bij de Groepsleden is onder de eigen naam het codenummer opgenomen, in feite de ‘naam’ waarmee zij binnen Groep 2000 werden aangesproken. Onder de naam staat cursief hun beroep genoemd aan het begin van de oorlog en hun functie in de Groep.

Sommige persoonsbeschrijvingen in dit hoofdstuk zijn door familieleden geschreven, de andere bio’s zijn door Paul van Tongeren (PvT) of Frans Reitema (FR) geschreven. Negen biografieën komen uit het boek ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’.

Het is helaas tot op heden nog niet gelukt informatie over de 20 groepsleden te vinden waarvan wij nog geen bio hebben. Het zou mooi zijn om deze lijst in een volgende druk van het boek compleet te krijgen. Daarom doen wij een oproep om informatie over hen te verstrekken.


Voor informatie over de ontbrekende Groepsleden graag contact opnemen met de Stichting Jacoba van Tongeren via info@jacobavantongeren.nl

Tijdens uw zoektocht naar informatie over het verzetsverleden van, is het advies om contact op te nemen met Stichting 1940-1945 (tel: 020-6601 945 | info@st4045.nl) indien er recht was op de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en het Nationaal Archief (tel: 070-331 54 44 | dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur | contactformulier) die het archief beheert betreft de dossiers in verband met aanvragen van uitkeringen door verzetslieden.
Voor de toekenningsprocedure werd destijds een rapport opgemaakt waarbij getuigeverklaringen werden gevoegd die zeer waardevolle informatie zouden kunnen bevatten over de diverse verzetsactiviteiten des persoons.

Rond 1985 is met steun van Stichting ICODO een aantal gespreksgroepen alleen voor verzetskinderen gestart. Uit deze lotgenotengroepen is in 1989 de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 – 1945 voortgekomen. Het contact met lotgenoten heeft voor veel verzetskinderen het isolement doorbroken. De herkenning werkte helend. Daarom blijft de belangrijkste doelstelling van deze vereniging het met elkaar in contact brengen van verzetskinderen en ook kleinkinderen, om de weg wat minder eenzaam te maken.

Indien u meer informatie wenst of lid wilt worden, wendt u zich dan tot het secretariaat >> contact