Stichting Jacoba van Tongeren

Op 13 september 2019 is de stichting Jacoba van Tongeren opgericht

Doelstelling

– bekendheid geven aan leven, werk en gedachtegoed van Jacoba van Tongeren
– bekendheid geven aan Groep 2000
– bekendheid geven aan de rol van de vrouw in het verzet
– bijdrage te leveren aan de bestrijding van discriminatie en racisme

Bestuur

– de heer P. van Tongeren, voorzitter
– mevrouw M.P.J. Lange-Schoemaker, vice-voorzitter
– de heer G.J. Schut, penningmeester en secretaris

Redactie website

– Paul van Tongeren, inhoud
– Vacature, techniek


Website: www.jacobavantongeren.nl
E-mail: info@jacobavantongeren.nl
Twitter: https://twitter.com/JacobaTongeren
Facebook: https://www.facebook.com/Jacoba-van-Tongeren-en-Groep-2000-657168524412890
Adres: Bilderdijklaan 102, 3723 DE, Bilthoven
Handelsregister: 75824612
Rechtspersonen & Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 8604 09466
IBAN: NL03INGB 0008 7393 75

Het boek kan worden besteld via: https://uitgeverijaspekt.nl/boek/jacoba-van-tongeren/