Stichting Jacoba van Tongeren
Op 13 september 2019 is de stichting Jacoba van Tongeren opgericht

Doelstelling

– bekendheid geven aan leven, werk en gedachtegoed van Jacoba van Tongeren
– bekendheid geven aan Groep 2000
– bekendheid geven aan de rol van de vrouw in het verzet
– bijdrage te leveren aan de bestrijding van discriminatie en racisme

Bestuur

– de heer P. van Tongeren, voorzitter
– de heer G.J. Schut, penningmeester
– mevrouw Y. Boezeman-Hoyng, secretaris
– mevrouw M.P.J. Lange-Schoemaker, lid

Beloningsbeleid

bestuursleden ontvangen geen beloning

Redactie website

– Paul van Tongeren, inhoud
– Dimitri Gazan, techniek
www.jacobavantongeren.nl