Interviews

Het verhaal van verzetsgroep ‘Groep 2000’.
Door korte interviews met familieleden van Groep 2000, wordt een beeld geschetst van wat de Groep heeft gedaan in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Groep heeft tijdens WO II o.a. circa 4500 onderduikers ondersteunt en van voedselbonnen voorzien.

Frans Hofker neemt midden 1940 het initiatief voor een illegale krant, Vrij Nederland.
Hermannus van Tongeren en zijn dochter Jacoba steunen dit initiatief.
Voorjaar 1941 worden vrijwel alle medewerkers van Vrij Nederland opgepakt. Eén van hen is Frans Reitema.

Jacoba van Tongeren is maatschappelijk werkster van de Hervormde Kerk. Zij gaat de contacten met de illegaliteit onderhouden, gesteund door de Centrale Kerkenraad van Amsterdam. Dominee Bernard Aris is daarbij de schakel tussen Kerkenraad en Groep 2000. Christine Aris vertelt over haar vader Bernard Aris.

Piet Stiggelbout is arts van Groep 2000 en van Jacoba van Tongeren. Haar gezondheid geeft hem veel zorgen. Voor de oorlog heeft ze zeven jaar gekuurd. Zijn zoon Pim Stiggelbout vertelt er over.

Vanaf midden 1941 gaat de verzetsgroep Groep 2000 o.l.v. Jacoba van Tongeren, zich richten op de hulp aan onderduikers. Midden 1944 worden zo’n 4500 onderduikers ondersteund en van voedselbonnen voorzien. Drie Vrijmetselaren bedenken met Jacoba van Tongeren deze nieuwe aanpak: Henk Kroon, Simon Hoekstra en Isaac Troostwijk.

Gerrit Jan van der Veen legt zich samen met Frieda Belinfante en Henk Kroon o.a. toe op het vervalsen van persoonsbewijzen.
Gerrit Jan Wolffensperger, zoon van Gerrit Jan van der Veen, vertelt er over.

Om duizenden onderduikers te ondersteunen, gaat er veel geld om. Ab Abas oefent met Frits van Meer – beide bankiers – de controle uit over de uitgave van gelden en voedselbonnen. De dochter van Abraham Abas, mevrouw Verrijn Stuart – Abas vertelt over haar vader.

Van alle Groepsleden en alle duizenden onderduikers moet worden uitgezocht of ze bonafide zijn. Kees Reitema heeft de leiding van de zgn. Onderzoek – Centrale.

Velen in Groep 2000, waaronder Henriëtte en Jur Haak, zetten zich in voor hulp aan Joodse onderduikers.

In 1945 is het kantoor van Groep 2000 gehuisvest in de Stadhouderskade no 56 te Amsterdam.
In dit pand woont ook Leo Verwoerd met zijn familie. Op 9 maart 1945 wordt het kantoor van Groep 2000 door de Duitsers bezet. De zoon van Leo Verwoerd heeft geknoeid met zijn persoonsbewijs.
Een paar groepsleden doen tegen de zin van Jacoba van Tongeren een inval in het pand, om de code van Groep 2000 veilig te stellen. De inval waarbij een hoge Duitse SS-er om het leven komt, mislukt. Dit leidt tot Duitse represailles en de fusillade van 30 politieke gevangenen op het Weteringplantsoen.