Onthulling standbeeld –  Boekpresentatie  –  Interviews  –  De Bonnenkoningin  –  Brieven aan Jacoba
 

Het verhaal van verzetsgroep ‘Groep 2000’
Een elftal korte interviews met familieleden van Groep 2000 schetsen een beeld van wat de Groep heeft gedaan in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Groep heeft circa 4500 onderduikers ondersteunt en van voedselbonnen voorzien.


(Om een video beeldvullend te bekijken, klik tijdens het afspelen rechtsonder in de video op het onderbroken vierkantje. Klik rechtsonder op het onderbroken plusje om weer terug te keren naar deze pagina)


Paul van Tongeren

Hermannus van Tongeren, de vader van Jacoba van Tongeren, onderneemt meteen na de capitulatie in mei 1940 verzetsactiviteiten zoals spionage, geld voor het verzet in veiligheid brengen en Vrij Nederland ondersteunen. Kleinzoon Paul van Tongeren verteld erover.


Frans Reitema

Frans Hofker neemt midden 1940 het initiatief voor een illegale krant, Vrij Nederland. Hermannus van Tongeren en zijn dochter Jacoba steunen dit initiatief. Voorjaar 1941 worden vrijwel alle medewerkers van Vrij Nederland opgepakt. Eén van hen is Frans Reitema.


Christine Aris

Jacoba van Tongeren is maatschappelijk werkster van de Hervormde Kerk. Zij gaat de contacten met de illegaliteit onderhouden, gesteund door de Centrale Kerkenraad van Amsterdam. Dominee Bernard Aris is daarbij de schakel tussen Kerkenraad en Groep 2000. Christine Aris vertelt over haar vader Bernard Aris.


Pim Stiggelbout

Piet Stiggelbout is arts van Groep 2000 en van Jacoba van Tongeren. Haar gezondheid geeft hem veel zorgen. Voor de oorlog heeft ze zeven jaar gekuurd. Zijn zoon Pim Stiggelbout vertelt er over.


Marieke Bouma

Medio 1941 gaat Groep 2000 zich richten op de hulp aan onderduikers. Er worden uiteindellijk zo’n 4500 onderduikers ondersteund en van voedselbonnen voorzien. Henk Kroon, Simon Hoekstra en Isaac Troostwijk bedenken samen met Jacoba deze nieuwe aanpak. Verteld door Marieke Bouma, kleindochter van Henk Kroon.


Rienk Arnold

Isaac Troostwijk heeft de hulp aan onderduikers mee vormgegeven. verteld ddor Rienk Arnold, kleinzoon van Isaac Troostwijk.


Gerrit Jan Wolffensperger

Gerrit Jan van der Veen legt zich samen met Frieda Belinfante en Henk Kroon o.a. toe op het vervalsen van persoonsbewijzen.
Gerrit Jan Wolffensperger, zoon van Gerrit Jan van der Veen, vertelt er over.


mevr. Verrijn Stuart–Abas

Om duizenden onderduikers te ondersteunen, gaat er veel geld om. Ab Abas oefent met Frits van Meer – beide bankiers – de controle uit over de uitgave van gelden en voedselbonnen. Mevrouw Verrijn Stuart–Abas vertelt over haar vader Abraham Abas.


Frans Reitema

Van alle Groepsleden en alle duizenden onderduikers moet worden uitgezocht of ze bonafide zijn. Kees Reitema heeft de leiding van de zgn. Onderzoek–Centrale. Verteld door kleinzoon Frans Reitema.


Henriëtte Haak jr.

Henriëtte en Jur Haak en Gerda Meijer zetten zich in voor hulp aan Joodse onderduikers. Verteld door kleindochter Henriëtte Haak jr.


Rob Waaker

Op 9 maart 1945 wordt het kantoor van Groep 2000 door de Duitsers bezet. Een paar groepsleden doen tegen de zin van Jacoba van Tongeren een inval in het pand om de code van Groep veilig te stellen waarbij een hoge Duitse SS-er om het leven komt. Verteld door Rob Waaker, onderduiker bij het gezin van Leo Verwoerd.