Besluit Stadscuratorium over standbeeld voor Jacoba van Tongeren

De stichting is in contact gekomen met beeldhouwer Fabio Pravisani, die met grote belangstelling en respect het boek over Jacoba had gelezen. Pravisani bood aan een standbeeld van Jacoba te maken.

Een en ander leidde er toe dat een Comité van Aanbeveling is gevormd met Job Cohen (voorzitter Amsterdam’s 4&5Mei comité), Marjan Schwegman (oud-directeur NIOD), Els Kloek (auteur 1001 vrouwen van de 20ste eeuw) en Gerrit Jan Wolffensperger (zoon van Gerrit Jan van der Veen, beeldhouwer en lid van Groep 2000).

Stichting en Comité van Aanbeveling hebben zich tot de gemeente Amsterdam gewend in verband met mogelijkheid en toestemming van plaatsing van het beeld in de openbare ruimte. Daarbij zijn een aantal mogelijke locaties aangegeven.

Op 13 November heeft het Stadscuratorium, welke beslist over buitenkunst, d.w.z. kunst in de Openbare Ruimte, het initiatief ondersteund; De locatie is Antillenplein in Amsterdam, waar Jacoba tijdens de oorlog woonde.

Wij streven ernaar dat het standbeeld op 5 mei 2020 kan worden onthuld, als wij vieren dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd.