Brieven aan Jacoba

Negen brieven geschreven en voorgelezen door leerlingen van groep 8 van obs De Octopus te Zwolle, met daarin overpeinzingen, verhalen, gevoelens en vragen aan Jacoba van Tongeren. De leerlingen schreven de brieven naar aanleiding van de schoolvoorstelling De Bonnenkoningin van Karel Baracs, die zij zagen in maart 2018.