Privacyverklaring voor de Stichting Jacoba van Tongeren 2019

Stichting Jacoba van Tongeren (ook: de Stichting) is verantwoordelijk voor de verwerking van aan haar verstrekte persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Stichting Jacoba van Tongeren?

 • achternaam, voorletters, geslacht, telefoonnummer;
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • e-mailadres voor de verzending van de nieuwsbrieven en overige correspondentie;
 • Relatie van betrokkene tot de Stichting Jacoba van Tongeren:
  • familie van Groepsleden
  • belangstellenden
  • zakelijke relaties
 • aanmelddatum, uitschrijfdatum;

Wij verwerken uitsluitend  gegevens die door de betrokkenen zelf zijn verstrekt. De Stichting Jacoba van Tongeren registreert geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Stichting Jacoba van Tongeren uw persoonsgegevens?
Stichting gebruikt de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrieven, eventuele crowdfunding en correspondentie.

Hoe lang bewaart Stichting Jacoba van Tongeren uw persoonsgegevens?
Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, worden zij uiterlijk twee jaar na ontvangst van uw verzoek bewaard, tenzij in verband met fiscale eisen en de registratie eisen van het MfN een langere periode noodzakelijk is.

Met wie deelt Stichting Jacoba van Tongeren uw gegevens?
Stichting verstrekt uw gegevens verder niet aan derden, tenzij op grond van geldende wet- en regelgeving een verplichting bestaat bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
De persoonsgegevens worden lokaal beheerd op een PC bij de voorzitter van de Stichting.

De voorzitter maakt iedere maand een back-up van de systemen. Indien er geen of slechts zeer beperkte wijzigingen hebben plaatsgevonden, kan de periode ook een langere termijn beslaan.

De back-up staat op een USBstick en wordt bewaard in een afsluitbare lade.

De website van de Stichting wordt gehost door een Nederlands bedrijf op servers in Nederland.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking?

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paulvtongeren@gmail.com.
 • Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wijzigingen
In geval van wijziging van de regelgeving zal deze verklaring worden aangepast.