Besluit Stadscuratorium over standbeeld voor Jacoba van Tongeren

De stichting is in contact gekomen met beeldhouwer Fabio Pravisani, die met grote belangstelling en respect het boek over Jacoba had gelezen. Pravisani bood aan een standbeeld van Jacoba te maken.

Een en ander leidde er toe dat een Comité van Aanbeveling is gevormd met Job Cohen (voorzitter Amsterdam’s 4&5Mei comité), Marjan Schwegman (oud-directeur NIOD), Els Kloek (auteur 1001 vrouwen van de 20ste eeuw) en Gerrit Jan Wolffensperger (zoon van Gerrit Jan van der Veen, beeldhouwer en lid van Groep 2000).

Stichting en Comité van Aanbeveling hebben zich tot de gemeente Amsterdam gewend in verband met mogelijkheid en toestemming van plaatsing van het beeld in de openbare ruimte. Daarbij zijn een aantal mogelijke locaties aangegeven.

Op 13 November heeft het Stadscuratorium, welke beslist over buitenkunst, d.w.z. kunst in de Openbare Ruimte, het initiatief ondersteund; De locatie is Antillenplein in Amsterdam, waar Jacoba tijdens de oorlog woonde.

Wij streven ernaar dat het standbeeld op 5 mei 2020 kan worden onthuld, als wij vieren dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd.

Presentatie Atlas van een bezette stad. Amsterdam (1940-1945)

Op 24 oktober kwam deze atlas uit van Bianca Stigter, een kloek, prachtig en indrukwekkend boek met oorlogsverhalen, groot en klein, behorend bij zo’n drieduizend adressen die de inrichting van de stad tussen 1940 en 1945 weergeven. In zijn voorwoord schrijft Job Cohen:  ‘Waar zaten de bezetters, onderduikers of het verzet en waar haalde elke gewone Amsterdammer de voedselbonnen? Waar vonden de talloze deportaties plaats? Welke mensen liepen door welke straten?’
In het boek wordt zo’n  dertig keer met passages verwezen naar Jacoba van Tongeren en Groep 2000.
Een erkenning van de rol van Jacoba en Groep 2000 in het verzet in Amsterdam.

Oprichting Stichting Jacoba van Tongeren

Op 13 september 2019 is de stichting Jacoba van Tongeren opgericht. De stichting wil die bekendheid geven aan leven, werk en gedachtegoed van Jacoba van Tongeren; aan Groep 2000; en aan de rol van de vrouw in het verzet. Daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan de bestrijding van discriminatie en racisme.

Marjan Schwegman over Jacoba van Tongeren

Marjan Schwegman over Jacoba van Tongeren

De toenmalige NIOD-directeur Prof. Dr. Marjan Schwegman, gaf op 21 maart 2015 de lezing ‘Jacoba van Tongeren. Verzetsstrijdster tegen wil en dank’ ter gelegenheid van het uitkomen van het boek Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945) van Paul van Tongeren en Trudy Admiraal.
De video van deze lezing staat nu op You Tube en is te bekijken via deze link en is eveneens te zien op deze website bij video’s. De tekst van de gehele lezing staat eveneens online.

F-site.nu – Geschiedenisles over vrouwen

Het onderwijsmateriaal mbt Jacoba van Tongeren op de onlangs gelanceerde website voor het onderwijs F-site  is te vinden via deze link.

F-site biedt geschiedenisdocenten lesmateriaal over vrouwen uit de geschiedenis, toegespitst op de tien tijdvakken uit het geschiedenisonderwijs. Het kan tevens als bron dienen voor leerlingen die een spreekbeurt of werkstuk over een historische vrouw willen geven. Natuurlijk is F-site er ook voor iedereen die meer wil weten over vrouwen uit de geschiedenis: van de prehistorie tot nu.

Alle historische vrouwen op F-site worden uitgelicht aan de hand van een biografie, facts, quotes en een opdracht voor in het voortgezet onderwijs. Deze opdracht is een handreiking en biedt inspiratie voor hoe je de historische vrouwen meer zichtbaar kunt maken voor leerlingen. Bij het maken van het materiaal is er rekening gehouden met de kenmerkende aspecten en begrippen uit de huidige geschiedenismethodes.

De vijftig vrouwen op F-site zijn slechts een begin. F-site is een platform dat steeds verder wordt aangevuld met nieuwe verhalen en lesmateriaal.