Willem van de Bunt
 (1896)

2047

brigadier van Politie
– informatiebron Engelse berichtgeving
– beheerder van het centraal-bonkaartendepôt

Willem van de Bunt wordt op 5 juli 1896 geboren in Zwartebroek, Barneveld (Gld). Hij is de zoon van Klaas van de Bunt en Aaltje van Esveld. Zijn vader is landbouwer. Willem is het derde kind in een gezin van negen kinderen. Het gezin is Nederlands Hervormd.

Na het vervullen van de militaire dienstplicht wordt hij in 1918 agent van politie. Op 13 juni 1924 trouwt Willem van de Bunt in Barneveld met Petronella Gijsberta Balder. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Het echtpaar verhuist naar Amsterdam en is aan het begin van de oorlog woonachtig op het adres Willem de Zwijgerlaan 243-I.

Willem van de Bunt wordt op 31 augustus 1940 bevorderd tot brigadier bij de Gemeente politie te Amsterdam. Op 1 maart 1943 wordt hij aangesteld tot hoofdwachtmeester bij de Staatspolitie, standplaats Amsterdam.

Willem van de Bunt speelt voor Groep 2000 een belangrijke rol als beheerder van het centraal-bonkaartendepôt. Dit depôt van Groep 2000 is gevestigd in het KAMBO-huis van de Kameraadschapsbond der Nederlandse Politie, op de Stadhouderskade 34. Opmerkelijk genoeg is dit als het ware het hol van de leeuw: de Kameraadschapsbond der Nederlandse Politie bestaat van 21 november 1942 tot 8 mei 1945. Het is de Nationaalsocialistische eenheidsorganisatie voor de Nederlandse politie en als zodanig de enige door het Reichskommissariat Niederlande erkende vereniging voor Nederlandse politieambtenaren. Na de bevrijding wordt de bond voortgezet als de Centrale van Politieorganisaties (CPO).

Alleen Willem van de Bunt en Jacoba hebben de sleutel van dit depôt. Gé v.d.Neut en Madeline van Geuns zorgen er vervolgens voor dat de bonkaarten bij de verschillende wijkverzorgers komen. Bij Groep 2000 heeft Willem van de Bunt ook veel samengewerkt met Libbe van Loon (nummer 2018).

Na de bevrijding is Willem van de Bunt één van de betrokkenen bij de tot standkoming van de gedenksteen voor in de oorlog omgekomen politiefunctionarissen. Deze gedenksteen wordt in de hal van het hoofdbureau van politie te Amsterdam aangebracht.

Op 8 mei 1945 wordt Van de Bunt gedetacheerd bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Op 1 juli 1947 wordt hij bevorderd tot adjudant bij de gemeentepolitie te Amsterdam.

In 1953 wordt aan Willem van de Bunt de Eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau toegekend. Bij besluit van 30 juli 1954 wordt aan hem eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is dan woonachtig in Soestdijk.

FR

⇐ terug