Tuuk Buijtenhuijs
 (1910- 1991)

- koerierster voor Vrij Nederland en Groep 2000
- liaison in september 1944 tussen VN en Groep 2000

Tuuk Buijtenhuijs wordt geboren op 31 augustus 1910 in Amersfoort. In het begin van de oorlog trad zij toe tot verzetsgroep Vrij Nederland (VN). In de meidagen van 1940 ontmoette ze in de Beethovenstraat in Amsterdam, Wil Eshuis een oude schoolvriendin van het Enschedese Lyceum. Zij was getrouwd met Bert Otter, hoofd van een lagere school aan de Rozengracht. Bert was bevriend met Henk van Randwijk, later leider van VN. Zo is Tuuk bij VN gekomen.

Tuuk had een brede talenkennis. Zij heeft zich voor VN en ook voor “de Zwitserse Weg” verdienstelijk gemaakt door het nieuws van de Engelse zender(s) snel te vertalen. Daarvoor zat zij vaak in “de VN-schuilplaats” achter de boekenkast in huize Otter. Het vertaalde nieuws (bijvoorbeeld over oorlogsontwikkelingen) kwam vervolgens in de illegale krant.

Tuuk is voor VN ook koerierster geweest. Daarnaast werd zij af en toe vanwege haar uitstekende kennis van de Duitse taal door van Randwijk naar het hoofdkwartier van de SD gestuurd (in de Euterpestraat in Amsterdam-Zuid), om te proberen gevangen verzetsmensen vrij te pleiten; nogal gevaarlijke missies vanwege haar betrokkenheid bij het werk van VN.

Ook voor Groep 2000 is Tuuk koerierster geweest; zij had contact met Ariënne van Kalken. Dit maakte dat zij in 1944 geschikt was om als verbindingsschakel tussen VN en Groep 2000 te fungeren. In september van dat jaar heeft zij het eerste gesprek geregeld tussen Jacoba en Henk van Randwijk.

Beide Groepen willen met elkaar in gesprek. Bij Groep 2000 ontstaat de behoefte om de oude band met VN aan te halen, Van Randwijk wil op een fusie met Groep 2000 aansturen vooral om financiële, c.q. strategische redenen. Het is er, zoals bekend, niet van gekomen.

Na de bevrijding werkte Tuuk voor de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 en fungeerde zij als tolk tijdens vergaderingen met de Amerikaanse- en Canadese bevrijders. Toen ‘de rook wat was opgetrokken’, besloot ze een bijdrage aan een betere wereld te leveren door onderwijzeres te worden. Ze gaf les in Engels, Nederlands en Maatschappijleer.

Daarnaast vertaalde ze meer dan 80 boeken. Waaronder een groot aantal boeken over de discriminatie van de zwarte bevolking in de VS, zoals de Biografie van de weduwe van Martin Luther King, Coretta King, die een goede vriendin werd. Maatschappelijk altijd zeer bewogen en op de hoogte. Alle contacten uit de oorlogsjaren bleven tot haar dood dierbare en trouwe vrienden. In 1952 werd een dochter geboren, die ze na een kortstondig huwelijk alleen opvoedde.

Tuuk Buijtenhuijs is op 17 december 1991 in Amsterdam overleden.

Mette Bouhuijs (dochter)

⇐ terug