Theodorus Johannes Schamp
 (1904- 1945)

19016Th

– sergeant-majoor-telegrafi st bij de Koninklijke Marine
– marconist bij het Marine Zendstation van OD en Groep 2000

Theodorus Johannes Schamp is geboren op 30 juni 1904. Hij wordt sergeant- majoor-telegrafi st bij de Koninklijke Marine. Na de capitulatie in mei 1940 wordt hij met wachtgeld gestuurd. In september 1941 aanvaardt hij een betrekking als controleur bij de Dienst Luistervergunningen van de PTT. Na een oproep voor terugvoering in Duitse krijgsgevangenschap te hebben ontvangen, duikt hij medio mei 1943 onder.

Vanaf september 1943 is Schamp als reserve-marconist verbonden aan de Radiodienst van de OD. Sinds september 1944 is hij ten behoeve van het AHK-OD en Groep 2000 als marconist dagelijks actief bij het verzenden van gecodeerde telegrammen vanaf Leidend Station-II, een in de woning van Dirk Hulsman geïnstalleerd radio-, zend- en ontvangpost. Daarnaast is hij betrokken bij het verzorgen van dropping terreinen.

Op 30 januari 1945 wordt hij bij de inval door de Sipo in het pand waar LSII staat opgesteld, gearresteerd. Hij wordt op 14 april 1945 op de Amsteldijk gefusilleerd.

uit: ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’

⇐ terug