Sebastianus Gerardus Kuster
 (1901- 1945)

19016K

majoor-monteur bij de Koninklijke Marine
– monteur van het Marine Zendstation

Sebastianus Gerardus Kuster wordt op 24 augustus 1901 in Rotterdam geboren. Hij komt in 1920 als korporaal-monteur in dienst bij de Koninklijke Marine en wordt ook uitgezonden naar Nederlands-Indië. Kuster is enige tijd controleur van het Rijksbureau voor metaalverwerkende industrieën geweest.

In 1944 is ten behoeve van het Algemeen Hoofdkwartier van de Ordedienst en Groep 2000, het Marine Zendstation dagelijks actief met het verzenden van gecodeerde telegrammen vanaf het Leidend Station-II. Kuster verricht als monteur de noodzakelijke reparaties.
Zijn vrouw Agatha Koba Man (1902-1992) is actief in het ondersteunen van nabestaanden van omgekomen Marinemensen.

Op 1 februari 1945 wordt Kuster gearresteerd in het pand aan de Nieuwe Herengracht 2 in Amsterdam van waaruit wordt uitgezonden. Op 14 april 1945 wordt hij aan de Amsteldijk gefusilleerd.

PvT

⇐ terug