Rudi Bloemgarten
 (1920- 1943)

2010

student medicijnen
– vervalst persoonsbewijzen, houdt zich
bezig met wapentransporten en neemt deel aan sabotage-acties.

Rudolf Bloemgarten wordt op 7 mei 1920 geboren. Hij is van joodse afkomst. Hij studeert medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam. Eind 1940 stelt hij zich teweer tegen het ontslag van de joodse docenten. Vanaf 1942 is hij betrokken bij het vervaardigen en verspreiden van het illegale blad ‘Rattenkruid’.

Rudi sluit zich aan bij Groep 2000 nadat Jacoba van Tongeren begin 1941 in contact komt met een vroegere schoolvriendin, Frieda Belinfante die dan al experimenteert met het vervalsen van persoonsbewijzen, samen met twee vrienden: Gerrit Jan van de Veen en Rudi Bloemgarten. Rudi vervalst persoonsbewijzen en verzorgt ook bonkaarten. Hij houdt zich daarnaast bezig met transport en fabricage van springstoffen, munitie, wapens e.d. Hij raakt goed bevriend met Jacoba. Begin 1943 neemt hij onder andere deel aan een spoorwegsabotage bij Sloterdijk en de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. In april 1943 wordt Rudi Bloemgarten na verraad gearresteerd en op 1 juli 1943 in de duinen bij Overveen gefusilleerd.

uit: ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’

⇐ terug