Paul Hertog
(1919-2017)

100H

bankmedewerker
– co-assistent / hulp- huisbezoeker

Paul Jacob Hertog wordt geboren op 30 maart 1919 in Amsterdam. Hij is het enige kind van Cornelia Johanna Bruijn en Jacobus Johannes Hertog. Paul kon goed leren, maar als zijn vader jong overlijdt moet Paul van school. Op 18 jarige leeftijd wordt hij opgeroepen voor militaire dienst. In september 1939 wordt hij ontslagen als dienstplichtige bij de landmacht, vanwege een ongeval waarbij zijn linkeroog nagenoeg blind wordt. Daardoor wordt Paul tijdens de oorlog niet door de Duitsers tewerkgesteld. Hij blijft in Amsterdam.

Paul krijgt een betrekking bij de Hollandsche Koopmansbank; hij trouwt op 21 juli 1943 met Maria Johanna van Egmond. Het jonge stel trekt in bij de moeder van Paul. Zij krijgen 3 kinderen: Hetty in 1944, Paul in 1948 en Rob in 1955.

Paul Jacob Hertog was een intelligente, oprechte, creatieve maar ook een gesloten man. Hij was een strenge en serieuze vader, die nooit gesproken heeft over het verzetswerk dat hij, naar later bleek, had gedaan. Pas nadat zijn kleinzoon Jurg Hertog in het Stadsarchief op zoek was naar informatie over zijn grootvader en op een oorkonde van Groep 2000 stuitte, werd duidelijk dat Paul lid is geweest van Groep 2000.

Hij is co-assistent (hulp-huisbezoeker) geweest bij de Onderzoek-Centrale van Groep 2000. Mede aan de hand van door hem bij huisbezoeken opgedane informatie werd al of niet tot hulpverlening aan onderduikers vanuit Groep 2000 overgegaan. Wanneer en hoe lang hij dit werk gedaan heeft weten wij niet.

We zijn er nooit achter gekomen waarom hij niet trots was op zijn verzetswerk. Wel vertelde hij dat hij na de bevrijding werd gevraagd te helpen bij het bewaken van Nederlanders die fout waren geweest in de oorlog. Zij waren in Amsterdam bijeengebracht op het KNSM-eiland. Bij het zien van de mensonterende omstandigheden waarin deze verraders verkeerden heeft hij direct bedankt voor de eer en is hij boos weggelopen. “We zijn geen haar beter dan onze bezetters”, zou hij hebben gezegd. Het kan een reden zijn waarom onze vader later niets wilde vertellen over zijn werk voor Groep 2000.

Hetty, Rob en Paul Hertog

⇐ terug