Martin Buring
 (1907- 1990)

2014

colportage-leider en bestuurslid van
een vakbond
– bedrijfsleider en lid Dagelijks Bestuur
Groep 2000

Martin Gerardus Nicolaas Buring is geboren op 18 juni 1907. Hij wordt colportage-leider en is vanaf 1938 tevens bestuurslid van een vakbond. Eind 1939 is hij betrokken bij de oprichting van ‘Het moderne Vendel’, een Burgerwacht die onder leiding stond van Koos Vorrink, om collaboratie te voorkomen. Martin Buring vormt in 1940 een illegale groep met Koos Vorrink e.a. In 1941 sluit hij zich aan bij Groep 2000. Hij wordt er een soort bedrijfsleider en maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur. Jacoba noemt hem ‘Martien’. De bonkaarten voor de onderduikers die geholpen worden door Groep 2000, komen aanvankelijk van de KP Alkmaar, later van de KP Jos uit Rotterdam. Martin Buring is de verbindingsman tussen bovengenoemde knokploegen en Groep 2000. Bovendien onderhoudt hij contacten met andere illegale groepen. Hij reist door het hele land voor het leggen van contacten. In 1943, op weg naar een wapendropping, wordt de auto waarin hij samen met André van de VGA zit beschoten waarna deze tegen een bunker komt. André wordt gedood en Martin raakt gewond. Eind 1943 moet hij als gevolg hiervan een operatie in het Binnengasthuis ondergaan. In 1944 breidt het werk van Groep 2000 zich uit met het inrichten van noodhospitalen in kerken. Buring legt hiervoor contacten. In juli 1944 raakt hij in groepsverband betrokken bij het oprichten van een korps dat bij de bevrijding kan worden ingeschakeld als hulppolitie. De gevechtsgroep gaat na een paar maanden op in ‘het VN-vendel’. Het ‘niet strijdend gedeelte’ blijft onder leiding staan van Buring en gaat later op in de hulppolitie. Buring wordt begin 1945 gearresteerd door de Feldgendarmerie. Op weg naar de Euterpestraat weet hij te ontvluchten, waarbij hij een schot in zijn linkerknie krijgt. Hij kan na de overval op de Stadhouderskade anderhalve maand niets doen en moet in het Wilhelmina Gasthuis worden opgenomen. Naar aanleiding van verwikkelingen in het bestuur treedt Buring kort voor de bevrijding uit Groep 2000.

Na de bevrijding helpt hij bij de formatie van de hulppolitie die begin 1947 wordt omgevormd tot Vrijwillige Politie. Daarna wordt Buring aftekenaar/ plaatconstructiewerker bij de NDSM in Amsterdam. In 1966 wordt hij afgekeurd wegens gezondheidsklachten.

Meijer 2014, zoals Buring zich noemt, is drager van het Verzetsherdenkingskruis. Hij overlijdt op 11 januari 1990.

FR

⇐ terug