Gré Driessen-Ruhe
 (1920-2003)

1400G

boekhoudster
– koerierster bij Groep 2000 en lid van een sabotageploeg binnen het  Gemeentelijk Distributiekantoor

Margaretha Wilhelmina Maria Ruhe wordt op 27 juli 1920 geboren als dochter van Hermanus (Herman) Ruhe (1890-1968) en Wilhelmina Wichmann. Zij is het vijfde kind uit dit RK-gezin van dertien kinderen. Vader Ruhe is tuinder. Het gezin woont aan de Sloterweg aan de rand van Amsterdam-West in de Sloterpolder, daar waar nu het Rembrandtpark ligt. Gré is de eerste van de kinderen die naar de MULO ging; de St. Mariaschool aan de Da Costakade. Ze behaalt haar diploma in 1937. Vervolgens gaat ze werken bij de Rooms-Katholieke Grafische Bond als kantoormedewerkster, maar dat bevalt haar niet. Ze kan overstappen naar de Gemeentelijke Distributiedienst en komt te werken op het kantoor in de Borgerstraat in Amsterdam-West. Daarnaast doet ze de boekhouding voor het bedrijf van haar vader. In de oorlog raakt Gré betrokken bij Groep 2000 via twee vriendinnen: Els van Tholen en Bep van Parreren. Laatstgenoemde is haar collega bij de gemeentelijke Distributiedienst. Samen met Els van Tholen en G.S.W. Keur vormt Gré een sabotageploeg waardoor onderduikers vanuit het distributiekantoor Borgerstraat heimelijk van de nodige distributie-bescheiden kunnen worden voorzien. Tevens wordt een soort verkenningsdienst op touw gezet, voor het plegen van overvallen om aan bonkaarten te komen. Gré is voor Groep 2000 koerierster. Ook verspreidt zij Vrij Nederland. Af en toe neemt zij van kantoor voedselbonnen mee voor onderduikers. Bij een overval op het distributiekantoor Borgerstraat, uitgevoerd door de KP van Groep 2000, is Gré informante voor de overvallers. Als zij, evenals de andere medewerkers, haar handen omhoog steekt, geeft ze met haar vingers aan op welke verdieping de overvallers moeten zijn. De portier van het kantoor is echter bewapend en begint te schieten waarna de politie wordt gealarmeerd en de overval mislukt. Later vertelt ze aan een van haar dochters dat een kogel vijf centimeter boven haar hoofd in de muur sloeg. Gré gaat de dag erna weer gewoon naar haar werk, want het mag niet opvallen. Na de bevrijding neemt Gré deel aan de herbegrafenis van omgekomen verzetslieden, onder wie Groepsleden, op de Eerebegraafplaats te Overveen. Dit maakt grote indruk op haar.

In 1946 trouwt ze met Henk Driessen. Het echtpaar verhuist vanuit Amsterdam naar Gelderland. Zij krijgen zes kinderen.

In 1982 wordt aan Gré Driessen-Ruhe het Verzetsherdenkingskruis toegekend. Zij overlijdt op 3 maart 2003 in Nijmegen.

FR

⇐ terug