Louis Chrétien Cochius
 (1913- 2000)

300

stedenbouwkundige
– hulp-huisbezoeker

Louis Chrétien Cochius werd op 4 november 1913 in Amsterdam geboren. Hij behaalde het einddiploma van de M.T.S. voor Bouwkunde. Aanvankelijk werkte hij bij een architectenbureau, vanaf 1938 bij het Bouwbureau van de Genie.

In de oorlog was zijn taak het vaststellen van Defensieschaden aan bouwkundige en water- bouwkundige werken.

Van midden ’43 tot ’46 werkte hij bij het Rijksgrondstoffenbureau aan de Vondelstraat in Am- sterdam, belast met beheer en bevoorrading in verband met distributie. In deze periode viel zijn werk voor Groep 2000 als hulp-huisbezoeker.

Van ’46 tot ’50 werd hij via de Genie gedetacheerd door het Departement van Verkeer en Waterstaat bij de Stichting Wederopbouw te Batavia, en later Bandoeng. Hij bleef voor de Dienst der Genie werken tot ’54.

Van ’54 tot zijn pensionering in ’78 werkte hij voor de Dienst Publieke Werken in Amsterdam.

Hij overleed in 2000.

PvT

⇐ terug