Jan Tabak
 (1904-1978)

20010

bankier
– verzorgt de financiering van Groep 2000
vanuit de Kas van de Diakonie van de Hervormde Kerk

Johannes Tabak wordt geboren op 2 augustus 1904 te Amsterdam. Hij is in 1929 gehuwd met Gesina Alida Wijler (1901). Het echtpaar krijgt twee dochters.

Hij is een groot deel van zijn werkzame leven bankier bij de Nederlandsche Handelmaatschappij.

Daarnaast zet hij zich zijn gehele leven in om, zoals hij het zelf noemde, ‘de noden van mensen die het moeilijk hebben te lenigen’. Hij is lidmaat van de Nederlands Hervormde Kerk en vanaf 1933 -met enkele onderbrekingen- diaken van de Hervormde Kerk in Amsterdam. Ook is Johannes Tabak van 1962 tot 1968 wethouder voor Sociale Zaken in Amsterdam.

Binnen de diaconie van de Hervormde Kerk bekleedt Tabak verschillende bestuurlijke functies. Hij is onder meer zowel vóór, tijdens, als na de oorlog, voorzitter van de ‘Diaconie van Amsterdam-Centrum’.

Johannes Tabak kent, zeker ook als bankman, de waarde van het geld. Maar hij weet óók dat nood gelenigd moet worden. In dit opzicht betekent hij veel voor Groep 2000. Vanaf mei 1944 regelt hij de financiering van de Groep vanuit de Hervormde Kerk. Hij zorgt er persoonlijk voor dat er maandelijks gelden uit de kas van de Diaconie (het Fonds voor Bijzondere Noden) bij de Groep terecht komen. In totaal gaat het hierbij tot de bevrijding om een bedrag van circa fl. 300.000,-.

Bij het moderamen van de Diakonie brengt hij steeds weer het werk van Groep 2000 naar voren, waarbij hij wijst op de taak van de Kerk. Johannes Tabak is in 1957 benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Vanwege zijn verdiensten voor de publieke zaak is in Amsterdam een straat naar hem vernoemd: de Wethouder Tabakstraat in stadsdeel Zuid-Oost.

Johannes Tabak overlijdt op 4 juni 1978.

FR

⇐ terug