Johannes Pieter Heijboer
 (1912-1945)

ingenieur bij Philips
– chef van het Marine Zendstation

Johannes Pieter Heijboer, geboren op 8 maart 1912, is reserve-tweede-luitenant voor Speciale Diensten en werkt als ingenieur bij Philips in Eindhoven.

Nadat OD-chefstaf jhr. P.J. Six in 1943 in conflict is geraakt met J. Thijssen, hoofd van de OD-Radiodienst, wordt Heijboer als radiospecialist ingeschakeld om de zendapparaten in het land te onderzoeken. Op grond van zijn bevindingen (de dienst functioneert onvoldoende in zowel technisch als organisatorisch opzicht) wordt besloten dat hij als nieuw hoofd van de OD-Radiodienst 24 nieuwe zendapparaten zal construeren en plaatsen. Medio 1944 beschikt de OD aldus over een nieuw opgebouwd, verbeterd binnenlands zendernet, dat over vrijwel het hele land is verspreid. De radio-, zend- en ontvangststations Leidend Station -I (in Blaricum) en II (in Amsterdam, ten huize van D. Hulsman) onderhouden ten behoeve van het Algemeen Hoofdkwartier van de OD in Amsterdam verbindingen met de radionetten in de OD-gewesten en wisselen honderden codetelegrammen met het reeds bevrijde Eindhoven. Leidend Station II werkte ook ten behoeve van Groep 2000.

Johan Heijboer, chef van het Marine zendstation, hoewel zelf geen lid van Groep 2000, is als contact van alles op de hoogte en verleent steeds zijn volle medewerking als Groep 2000 een verzoek heeft.

Op 30 januari 1945 wordt Heijboer- bij Hulsman wonend- door de Sipo gearresteerd nadat LS-II vermoedelijk is uitgepeild. Op 14 april 1945 wordt hij aan de Amsteldijk in Amsterdam gefusilleerd.

uit: ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’

⇐ terug