Jan van Kan
 (1900- 1945)

1400JK

bankwerker
– ambtenaar bij de distributiedienst, organiseert duizenden bonkaarten voor
onderduikers. Later ook actief in KP Reintje de Vos

Johannes Petrus van Kan wordt op 10 december 1900 geboren. Jan, alias ‘Ketel’ of ‘Potter’, werkt als bankwerker bij een fabrikant van stalen ramen in Amsterdam. Eind 1940 wordt hij aangesteld als bestuurder van de RK Metaalbewerkers- bond St. Eloy in Utrecht tot de ‘gelijkschakeling’ van deze bond door de bezetter in juli 1941.

In maart 1942 wordt hij aangesteld als ambtenaar bij de distributiedienst in Amsterdam. Samen met mej. A.L. van Parreren van Groep 2000 organiseert hij duizenden bonkaarten ten behoeve van onderduikers. Daarnaast zorgt hij voor het afstempelen van (vervalste) documenten. Zijn relaties bij onder andere het Stamkaarten-bureau, het Bevolkingsregister, de Arbeidsbeurs en Centrale voedselvoorziening zijn voor Groep 2000 van grote waarde. Veel van de bonkaarten en documenten komen ook ten goede aan de uiteindelijk ca. 1.800 onderduikers die door de groep ‘Van Dongen’ (o.l.v. D. Bons) worden verzorgd.

Vanaf juli 1944 is Van Kan werkzaam voor de intendance in de door Bons opgerichte KP Reintje de Vos (later BS-onderdeel Bruggenlinie-West). Dankzij hun beider onvermoeide arbeid wordt deze KP weldra een van de best verzorgde en georganiseerde KP’s van Amsterdam. Jacoba van Tongeren schrijft over hem in haar Beknopt Verslag: ‘Menigmaal ook, wanneer enkelen onzer in sombere ogenblikken twijfelden aan de uiteindelijke overwinning, wist hij hun door zijn houding en woorden weer moed te geven’.

Op 27 maart 1945 wordt hij op een vergadering, samen met onder anderen Bons, gearresteerd tijdens een Sipo-inval. Jan van Kan wordt op 11 april 1945 in Zijpe gefusilleerd.

uit: ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’

⇐ terug