Johan Schrijver
 (1898-1970)

1400S

ambtenaar bij Distributiedienst
– maakt deel uit van Kring 1400; zet zich in voor hulp aan onderduikers en
leidt wapentransporten

Johannes Gerardus Schrijver wordt geboren op 9 april 1898. Hij is van beroep vertegenwoordiger. Hij trouwt op 14 december 1938 met Geertruide Koehorst. Als de oorlog uitbreekt, woont het echtpaar in de Heemstedestraat in Amsterdam- West. Het echtpaar krijgt geen kinderen. In het begin van de oorlog is Johan Schrijver werkeloos en wordt hij tewerkgesteld in de werkverschaffing voor intellectuelen. In 1941 wordt hij geplaatst bij de Gemeentelijke Distributiedienst te Amsterdam. Hij werkt onder meer op het Stamkaartenbureau Nieuwendijk en op het Distributiekantoor in de Borgerstraat.

Johan Schrijver gaat na verloop van tijd deel uitmaken van de illegale Kring 1400 van de Distributie, die zich heeft aangesloten bij Groep 2000. Hij verricht diverse illegale activiteiten. Als lid van Groep 2000 zet hij zich vooral in voor hulp aan onderduikers. Hij verleent hulp bij de distributie van onderduikers door het verstrekken van stamkaarten, bonkaarten en persoonsbewijzen. Zo levert hij geblokkeerde kaarten aan Groep 2000.

Als in 1944 op last van de Duitsers een Tweede Distributie-stamkaart moet worden uitgereikt, weet Schrijver dit vaak te saboteren, waardoor de illegale legalisering van personen door kan blijven gaan. Vooral in die tijd neemt hij grote risico’s om aan de grote vraag te voldoen die hem uit illegale kringen bereikt Daarnaast helpt hij ijverig mee wapens te stelen van de Wehrmacht, leidt hij wapentransporten en bewijst hij zijn diensten als wapeninstructeur. Johan Schrijver staat bekend als onkreukbaar. Desalniettemin heeft hij op grote schaal gesaboteerd en falsificaties van allerlei aard verzorgd. Maar juist door zijn onkreukbaarheid is hij van onschatbare waarde op zijn post.

Na de bevrijding werkt Johan Schrijver nog tot september 1946 bij de Gemeentelijke Distributiedienst. Daarna wordt hij korte tijd boekhouder en vervolgens corrector. Reeds spoedig openbaren zich bij hem klachten van psychische aard. Reeds in 1947 wordt hij in verband hiermee voor 20% afgekeurd. Hij probeert nog om een sigarenwinkeltje te beginnen met hulp van de Stichting 1940-1945, maar dit is niets geworden. Vanaf 1954 is hij niet meer in staat om te werken, waarna hij in aanmerking komt voor een Buitengewoon verzetspensioen.

Het echtpaar Schrijver verhuist in 1958 vanwege de gezondheid van Johan van Amsterdam naar Dieren (Gelderland). Johan Schrijver overlijdt daar op 10 juli 1970.

FR

⇐ terug