Jan van der Neut
 (1921- 1945)

elektrotechnisch installateur
– een van de oprichters van het illegale
blad Vrij Nederland

Jan Tijmen van der Neut wordt 26 februari 1921 geboren. Hij slaagt medio 1939 voor zijn hbs-examen en besluit elektrotechnisch installateur te worden.

Jan van der Neut, alias Jan de Raad, behoort in augustus 1940 tot een van de oprichters van het illegale blad Vrij Nederland. Zijn kameraad Frans Hofker neemt het initiatief om in brede kring de verklaring van Generaal Winkelman inzake het bombardement van Rotterdam en de capitulatie van het Nederlandse leger te verspreiden. Hofker wordt hierbij geassisteerd door Daan Levendig en Jan van der Neut. Het eerste nummer van Vrij Nederland op 31 augustus 1940 wordt in een oplage van 130 exemplaren in zijn ouderlijk huis aan Baffinstraat 25-III in Amsterdam gestencild. In Alkmaarse vrijmetselaarskring weet hij gelden te verzamelen ter financiering van het derde nummer (november 1940), met 750 exemplaren. Ook verspreidt hij het blad en tracht hij in het land adressen te vinden waar het kan worden her-stencild. Als lid van een groepje rond gepensioneerd KNIL generaal-majoor Hermannus van Tongeren en -na diens arrestatie in oktober 1940- van VN-groep mr. C. van Rij verzamelt hij spionnagemateriaal dat via Jan Peppink naar Engeland word tgezonden. Ook is hij werkzaam voor de pilotenlijn rond Ed. de Neve. In maart/april 1941 is Jan betrokken bij de uitgave van het blad Nederland Vrij! waarin onder andere uit het spionnagewerk verkregen informatie wordt gepubliceerd in een oplage van 40.000 exemplaren. Na verraad wordt Van der Neut op 19 april 1941 gearresteerd, waarbij op hem gegevens worden gevonden over millitaire installaties op en rond het vliegveld Bergen. Na tweemaal ter dood te zijn veroordeeld, verblijft hij -begenadigd tot vijftien jaar tuchthuisstraf- in Kleef, Rheinbach en Siegburg, waar hij op 15 april 1945 in gevangenschap overlijdt.

uit: ‘De Eerebegraafplaats te Bloemendaal’

⇐ terug