Jan Harm Tuntler
 (1887- 1957)

136815T

directeur GGD, Amsterdam

Helpt Groep 2000 bij het opzetten van EHBO-posten en noodhospitalen.

Jan Harm Tuntler wordt op 8 december 1887 in Groningen geboren. In 1917 wordt hij gemeente-arts te Groningen en in 1921 geneeskundig inspecteur voor de noordelijke provincies. In 1938 wordt hij benoemd als directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Amsterdam.

Hij verleent Jacoba alle medewerking bij het opzetten van EHBO-posten en noodhospitalen. Medicijnen, verbandmiddelen, instrumenten, volledig als veldhospitaal ingerichte ambulan-cewagens verdwijnen voor het verzet.

Hij vervult een belangrijke functie in het door Jacoba opgezette onderdeel ‘Medische en Geneeskundige Hulpverlening bij Oorlogshandelingen’.

De hoofd EHBO-post is in de Nieuwe Kerk. Als Tuntler en andere betrokkenen daar door Jacoba worden rondgeleid, zegt hij: ‘Mijn ziel weidt hier met een bewonderend oog en nu doel ik niet slechts op deze schone, historische omgeving maar op alle materiaal dat u heeft kunnen bijeen brengen. Het overtreft zelfs mijn toch waarlijk niet geringe verwachtingen na alles wat ik reeds heb gezien aan prestaties van uw Groep’.

In 1947 keert Tuntler naar Groningen terug als hoogleraar in de sociale hygiene en sociale en preventieve geneeskunde.

Hij overlijdt in 1957.

PvT

⇐ terug