Jet Wichers Hoeth
 (1911-1968)

2301

– maatschappelijk werkster
– koerierster van bonnen en wapens

Henriette Cornelia Wichers Hoeth wordt op 1 juni 1911 geboren op de Nicolaas Witsenkade te Amsterdam als dochter van Albert Willem Hoeth (sinds 1888 Wichers Hoeth) en Henriette Maria Kuhn.

Jetje, zoals zij spoedig wordt genoemd, volgt particulier onderwijs aan de school van mej. Baart de la Faille, later Coenen. Deze school verschaft geen toegang tot het hoger onderwijs; later krijgen haar ouders spijt over deze schoolkeuze want Jetje blijkt slim te zijn en heeft zich zeer ongelukkig gevoeld op deze school.

Na haar schooltijd gaat Jetje een jaar naar Lausanne, waar zij met enkele andere meisjes bij een familie verblijft om haar talenkennis te verrijken. Teruggekeerd besluit Jetje de school voor Maatschappelijk Werk te volgen onder leiding van de heer Molster.

Zo krijgt zij een aanstelling bij de vereniging Pro Juventute en werkt ze als maatschappelijk werkster in Amsterdam. Later krijgt ze een rijksbetrekking als inspectrice voor de afdeling Vorming buiten Schoolverband van het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen.

Wat zij in de oorlog heeft gedaan voor de Groep 2000 is tamelijk onbekend. De familie weet dat zij bonnen moest ophalen en bezorgen bij onbekende mensen, en dat zij na de oorlog wel eens gezegd zou hebben dat ze met wapens achterop haar fiets door Amsterdam reed en dat zij samen met de heer Van der Hulst als een zogenaamd koppel opereerde -onder valse namen natuurlijk- en zo samen door het land reisden tot Friesland aan toe. Maar verder vertelde zij er weinig of niets over aan anderen.

Evenals voor de heer Van der Hulst is na de oorlog voor haar een boom gepland bij het Yad Vashem centrum in Israël.

Tante Tet, zoals zij eigenlijk door iedereen werd genoemd, was een heel sociaal mens, met veel vrienden en kennissen en door velen geliefd. Voor gelegenheden schreef zij gedichten en liedjes vol humor en gezelligheid, met een knipoog naar de ernst van zaken en de realiteit.

Omdat zij vaak haar hoofd schuin hield, werd ze ook wel ‘Tet-met-de-kopscheef’ genoemd.

Veel te vroeg is zij op 30 juni 1968 aan kanker overleden te Amsterdam.

Barbara Jet Wichers Hoeth, (petekind)

⇐ terug