Harry Mouthaan
 (1902- 1972)

1900

stoker en olieman op de grote vaart
– algemeen Hoofd van de Wijkverzorging (AHW) en chef van de Vrije Pers

Henri Mouthaan wordt op 5 juli 1902 in Amsterdam geboren en monstert op 15-jarige leeftijd aan op de SS Leda als messroombediende. Later is hij tremmer. Hij trouwt in 1929 met Jansje de Haan en bevaart tot 1932 de wereldzeeën als stoker/olieman. Hij heeft dan inmiddels twee dochters: Jansje (Jos, geb 1927) en Anna (Anneke, geb 1932). Het gezin woont in de Baffinstraat 25-I, zijn benedenbuurman is Jan van der Neut.

In de crisisjaren is het moeilijk voor Mouthaan om aan werk te komen. Hij is even taxichauffeur, maar komt uiteindelijk in de werkverschaffing terecht. Hij werkt dan mee aan de aanleg van het Amsterdamse Bos. Dan breekt de oorlog uit.

Jacoba van Tongeren schrijft over Mouthaan (1900) in haar Beknopt Verslag: ‘De ziel van het wijkwerk was (1900) Henri Mouthaan. Hoewel zijn verdiensten op velerlei terrein liggen, heeft het wijkwerk steeds zijn volle ambitie gehad.’ Als AHW vormt hij samen met Jacoba en Kees Reitema (1802, hoofd Onderzoek Centrale) het Dagelijks Bestuur. Sinds [zij] met mij samen de lasten […] dragen [is] mijn taak aanmerkelijk lichter en prettiger geworden’, tekent Jacoba hierover op in het Beknopt Verslag. In augustus 1944 wordt Mouthaan daarnaast Hoofd van de Pers. Niet alleen Harry speelt een rol in Groep 2000. Ook zijn dochters Jansje Mouthaan (1927) en Anna Henriëtte (Anneke) Mouthaan (1932) worden af en toe ingezet als koerier van kranten en distributiebonnen. Op het huisadres van Mouthaan (bekend als ‘BAFF’) staat de stencilmachine en lange tijd is daar Hoofdstation F gevestigd. Dat wijzigt in januari 1945 na een bezoek van de SD. Volgens Jacoba is het ‘aan de tegenwoordigheid van geest van 1900 en diens vrouw […] te danken geweest’ dat het SD bezoek geen gevolgen heeft.

Na de oorlog heeft Mouthaan kort de leiding over een aan een NSB’er ontnomen café nabij de Dam. Voorts is hij adressograaf: hij ponst adresplaatjes. Enkele jaren later komt hij in dienst van scheepswerf Verschure; eerst als kraanmachinist en later als magazijnbeheerder. Hij blijft dat tot zijn pensionering in 1967, waarna hij nog een paar jaar het magazijn beheert van kinderkledingmerk Bobby Brooks. Harry Mouthaan overlijdt op 23 september 1972 na een kort ziekbed.

Frank Maas (kleinzoon)

⇐ terug