Henk van Randwijk (Sjoerd van Vliet)
 (1909-1966)

4711

onderwijzer en schrijver/dichter.
– verzetsleider en de eerste hoofdredacteur van Vrij Nederland

Hendrik Mattheus van Randwijk wordt 9 november 1909 geboren in een gereformeerd tuindersgezin met zes kinderen. Hij wordt onderwijzer op de School voor Havelooze kinderen in de Amsterdamse Jordaan. De ellende van de crisis grijpt hem aan en hij schrijft daarover in 1936 ‘Burgers in Nood’. In de oorlog is hij snel bij de illegaliteit betrokken. Juni 1941 wordt hij redacteur en later hoofdredacteur van ‘Vrij Nederland’. Hij maakt VN tot één van de grootste en meest toonaangevende illegale bladen die er in de oorlog in Nederland verschijnen. In september 1944 komt er contact tussen Jacoba en Sjoerd. Omdat Groep 2000 mede aan de wieg heeft gestaan van VN, vindt Sjoerd dat ze moeten fuseren. Vele moeilijke besprekingen volgen. Jacoba en Sjoerd botsen vaak, maar VN wil de fusie doordrukken. Vlak voor de bevrijding ontslaat de Centrale Leiding van VN alle leden van Groep 2000 uit hun VN verband en komt de fusie uiteindelijk niet tot stand.

Op 9 mei 1945 spreekt Van Randwijk op de Dam de bevrijde hoofdstad toe.

Na de bevrijding veroordeelt Van Randwijk in scherpe bewoordingen de beide politionele acties. In de zestiger jaren wordt hij een televisiepersoonlijkheid. Hij geniet groot aanzien als verzetsleider. Van Randwijk overlijdt op 13 mei 1966.

Sjoerd is geen lid van Groep 2000, maar door de fusie is hij voor korte periode verbonden met Groep 2000. Jacoba geeft Sjoerd code 4711.

PvT

⇐ terug