Henk Dienske
 (1907- 1945)

procuratiehouder van een Amsterdams
houtimportbedrijf
– hoofd van de LO-LKP Noord-Holland

Henk Dienske wordt in 1907 in Schiedam geboren en groeit op in Amsterdam. Als overtuigd christen is hij actief in kerk (Gereformeerd) en politiek (ARP). Hij is procuratiehouder op een Amsterdams houtimportbedrijf. Als reserve-officier wordt hij vanaf 1939 in Rotterdam gemobiliseerd. Daar maakt hij in mei 1940 de Duitse inval mee. Direct daarna begint hij met verzetsdaden. Via kerkelijke en politieke kringen legt hij contacten voor hulp aan (aanvankelijk vooral joodse) onderduikers. Voor duizenden onderduikers worden adressen gevonden en de bonkaarten verzorgd. Hij bouwt de LO-organisatie in Amsterdam op en legt overal in het land contacten met andere verzetsgroepen zoals Groep 2000. Dienske is geen lid van Groep 2000 maar overlegt tussen september 1942 en maart 1944 dagelijks met Jacoba van Tongeren. Later wordt hij Hoofd van de LO-LKP Noord Holland. Zijn zwager Frits de Die, bij wie hij onderduikt, getuigt later van hem: ‘Alleen een schier bovenmenselijke werkkracht en een perfect georganiseerde dagindeling maakten dit mogelijk. Zijn leven was één legkaart van afspraken; met zijn beroemd geworden tassen vol compromitterende papieren fietste hij de hele dag door Amsterdam. Welbewust laadde hij alle risico’s op zich, al had hij dat bezorgen van bonkaarten ook aan anderen kunnen overlaten’. In april 1944 wordt hij door verraad gearresteerd en gedetineerd in de gevangenis Weteringschans. Zijn briefjes, die in het wasgoed worden verstopt, getuigen van groot geloof en vertrouwen in een snel einde van de oorlog. Die zomer mislukken twee pogingen om hem en andere verzetsstrijders uit de LO-LKP groep te bevrijden. De tweede poging, 15 juli, kost vele dapperen het leven. Zo worden Johannes Post en zijn makkers in de duinen bij Overveen gefusilleerd en begraven.

In september ’44 wordt Henk Dienske via Vught naar Duitsland getransporteerd. In maart 1945 komt het bericht dat hij op 16 februari 1945 is overleden in een Aussenlager van concentratiekamp Neuengamme bij Beëndorf. Van medegedetineerden die overleefden, zijn er de getuigenissen over het leven in het kamp en de rol die hij in zijn groep speelt. De gevangenen worden in een zoutmijn tewerkgesteld. Het werk is zwaar; de ontberingen groot. Waar anderen dreigen te bezwijken, neemt Henk hen het werk uit handen. ’s Avonds spreekt hij hun moed in en getuigt van zijn geloof. Hij overlijdt aan dysenterie. Er is diepe rouw bij de groep Nederlanders om hem heen, zij mogen hem wel begraven. Dienske krijgt postuum het Nederlandse Verzetskruis, de Amerikaanse Medal of Freedom en de joodse Yad Vashem onderscheiding. In Amsterdam is een school en een straat naar hem vernoemd.

Job Dienske (zoon)

⇐ terug