Grietje van Tholen
 (1918-1984)

20015

onderwijzeres
– koerierster bij Groep 2000

Gietje van Tholen is geboren op 3 juni 1908 te Winschoten. Zij is de dochter van Willem van Tholen en Eefke Drent en de zuster van Els Kervers – van Tholen (1400K). Grietje van Tholen is lidmaat van de Vrije Gemeente. Als de oorlog uitbreekt woont zij bij haar ouders op het adres Orteliusstraat 71hs, Amsterdam. Grietje van Tholen is van beroep onderwijzeres. Zij houdt zich al in een vroeg stadium bezig met illegale activiteiten. In eerste instantie wordt zij lid van de ‘Groep Paul Guermonprez’ (gefusilleerd op 10 juni 1944), evenals haar zuster Els.

In 1943 sluit zij zich aan bij Groep 2000. Zij wordt koerierster. Voor Groep 2000 legt zij contact met Jan Piet van Hoften die in Amsterdam bij de Staatspolitie werkzaam is. Jan Piet van Hoften (groepslid 8047) wordt voor Groep 2000 van groot belang.

Na de bevrijding schrijft Grietje op 14 mei 1945 een gedicht voor Jacoba: ‘Wij willen staan als een sterke boom’. Jacoba ziet in dit gedicht een opdracht voor Groep 2000 voor na de oorlog.

Jacoba is van plan om na de oorlog de exploitatie van enige tehuizen ter hand te nemen, waar onder meer de kinderen uit gezinnen van gerepatrieerden (ex-politieke gevangenen) gedurende de zomermaanden in vakantiescholen en jeugdkampen kunnen worden ondergebracht.

In het Beknopt Verslag wordt vermeld dat Grietje van Tholen (vanwege haar jarenlange padvinderservaring hiervoor uitermate geschikt) van Jacoba de opdracht heeft ontvangen om samen met Mejuffrouw Van Hoboken (maatschappelijk werkster, afdeling Jeugdwerk der Vrijzinnig Hervormden), het jeugdwerk ook voor Groep 2000 te organiseren. Zij volgt daartoe een leiderscursus der N.J.G. (Nederlandse Jeugd Gemeenschap). Dit plan van Jacoba is echter niet tot uitvoering gekomen.

Grietje van Tholen is oprichtster van de eerste Mythylschool in Amsterdam. Zij is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tot haar dood is zij bevriend met Bep van Parreren, die net als zij deel uit maakt van Groep 2000 en Kring Borgerstraat.

Grietje van Tholen overlijdt op 27 maart 1984 te Amsterdam.

FR

⇐ terug