Ina Grootjans
(1917-2015)

23014

handelssecretaresse
– behoorde tot de geneeskundige dienst van groep 2000

secretaresse van Arie van Doesburg (4012)

Gezina Lamberta Grootjans wordt geboren op 25 maart 1917 in Ede. Zij is de dochter van Geert Grootjans en Tinie Schoon. Haar vader is Nederlands-Hervormd predikant; ten tijde van de oorlog in Watergraafsmeer. Ina heeft een jongere broer en zus. Zij had graag willen studeren, maar dat was (tot haar frustatie) alleen voor haar broer weggelegd. Voor de oorlog heeft zij de Kweekschool gedaan, maar zij heeft vrijwel niet voor de klas gestaan en is handelssecretaresse geworden.

Groep 2000 heeft in de september 1944 naar aanleiding van de ontwikkelingen in die dagen, “onder de radar” een eigen geneeskundige dienst opgezet in Amsterdam. Om in staat te zijn eerste hulp te verlenen aan slachtoffers van eventuele oorlogshandelingen. Enkele groepsleden hebben hierin toen een leidende functie gekregen. Ina Grootjans was één van hen. Daarom heen werd een kern gevormd van verplegend en getraind EHBO-personeel.

Diaken Arie van Doesburg is mei 1944 door de Centrale Kerkeraad van de Nederlands-Hervormde Kerk in Amsterdam aan Groep 2000 toegevoegd met de speciale opdracht voor de zorg aan onderduikers en het distribueren van levensmiddelenbonnen aan hen die dit nodig hadden. Ina Grootjans heeft hem secretarieel ondersteund in zijn werkzaamheden.

Ina is na de oorlog nog enige tijd secretaresse gebleven. Zij is op 27 oktober 1947 getrouwd met Julius Hoeing, hij studeerde medicijnen. Zij heeft haar man door zijn artsexamens geholpen en is daarna doktersvrouw geweest. Haar man is achtereenvolgens huisarts, schoolarts en (nadat hij was gepromoveerd) directeur van een inrichting voor geestelijk minder validen en inspecteur voor de volksgezondheid geweest. Altijd gesteund door zijn vrouw.

Ina Grootjans en haar man spraken weinig over de oorlog. Bij vragen kwamen ontwijkende antwoorden. Ina vertelde dat zij op een keer, voorafgaand aan een actie van de knokploeg van Groep 2000, een doorgeladen pistool in haar handen gedrukt kreeg, dit per ongeluk liet afgaan en daarbij bijna iemand door het hoofd schoot. Dit voorval is na de oorlog bevestigd door groepslid Kees Reitema. Deze gebeurtenis zou zich voorgedaan hebben in het wijkgebouw van de Nederlands-Hervormde Kerk aan de Jacob van Lennepkade; de kogel ging door de wand en kwam er aan de andere kant uit. Dat was de eerste en de laatste keer dat Ina een vuurwapen in handen kreeg.

Ina Grootjans is overleden op 4 februari 2015 in Den Haag.

Rick Hoeing (zoon)

⇐ terug