Wilhelmina Sergeant-Richter
(1898-1983)

1903

moeder en huisvrouw
– heeft diverse joodse kinderen laten onderduiken na ze gered te hebben uit de Hollandsche Schouwburg. Zij is wijkverzorgster in de Indische buurt

Gerardina Wilhelmina Christina Richter is geboren op 7 juli 1898. Zij is voor de oorlog getrouwd met Eduardus Jacobus Sergeant (1895). Haar man is postbesteller bij de PTT. Als de oorlog uitbreekt, is het echtpaar woonachtig in de Indische buurt in Amsterdam-Oost. Het echtpaar heeft dan drie kinderen.

Mevrouw Sergeant sluit zich in 1942 aan bij Groep 2000. Via dominee Aris (ook groepslid) komt zij in contact met Jacoba van Tongeren. Zij wordt wijkverzorgster in de Indische buurt en houdt zich voornamelijk bezig met het verzorgen van bonkaarten en het inzamelen van gelden voor onderduikers. Haar echtgenoot assisteert haar hierbij.

Het echtpaar Sergeant neemt in 1942 Joodse kinderen in huis. Hun dochter werkt in een crèche in de van Swindenstraat. Zij brengt een joods jongetje mee naar huis. Later volgt ook zijn zusje. Het echtpaar Sergeant heeft deze kinderen, waarvan de ouders waren gedeporteerd, ongeveer een jaar in huis gehad. Op 28 juni 1943 krijgen ze bezoek van de SD en worden beide kinderen opgehaald en naar de crèche in de Hollandse Schouwburg gebracht. Vermoedelijk heeft deze inval plaats, doordat iemand gezien heeft dat de heer Sergeant in PTT-uniform het meisje had opgehaald.

Wilhelmina Sergeant heeft een contact in de Hollandsche Schouwburg. Zij slaagt er in de beide kinderen vrij te krijgen en brengt ze op onderduikadressen in Utrecht en Portugaal onder. Daarna lukt het haar ook andere Joodse kinderen uit de Hollandsche Schouwburg te krijgen en op onderduikadressen onder te brengen. Na 2015 meldt de familie dat zij wel 31 joodse kinderen heeft gered. Na de bevrijding neemt zij de beide ondergedoken kinderen weer bij haar in huis. Zij heeft er veel zorg mee, omdat zij beiden ‘niet normaal’ waren. Na enkele jaren worden de kinderen, vanwege de wankele gezondheidstoestand van hun pleegmoeder, in een Joods gezin opgenomen. Met haar pleegkinderen staat zij tot haar dood op zeer goede voet. Mevrouw Sergeant sukkelt na de oorlog met haar gezondheid. Ze is onder behandeling van een zenuwspecialist en wordt behandeld voor maag- en darmklachten. Ze heeft last van ernstige slapeloosheid.

Haar man overlijdt in 1958. De laatste jaren van haar leven verblijft zij in een verzorgingshuis in Amsterdam, waar ze op 20 december 1983 sterft.

FR

⇐ terug