Evert Louis Smelik
 (1900- 1984)

gereformeerd dominee
– werkt mee aan de geestelijke verdiepingsbijeenkomsten van Groep 2000

Evert Louis Smelik wordt geboren op 8 september 1900 in Den Haag. Het christelijke onderwijzersgezin leeft sober. De opvoeding is vroom maar niet streng godsdienstig, mild en nogal muzisch: zijn vader, die tamelijk jong sterft, is muzikaal begaafd. Evert erft die liefde voor muziek. Als enige jongen in een gezin met meisjes mag hij naar het gymnasium. Hij gaat studeren aan de toen nog zeer steile, conservatieve theologische opleiding van de Vrije Universiteit en wordt daarna dominee in de toen nog zeer orthodoxe Gereformeerde Kerken, in het dorp Tienhoven bij Utrecht. Na een fel kerkelijk conflict wordt hij met enkele anderen uitgestoten uit de Gereformeerde Kerken. Met de zijnen (want een goed deel van zijn Tienhovense gemeente blijft hem trouw) zet hij de kerkdiensten als een soort hagenpreken voort. Eerst in een koestal, later in een houten noodgebouw. Het zijn economisch heel moeilijke jaren, temeer daar hij kort voor het conflict losbarstte, is getrouwd met Geertje Jaape, verpleegster in een psychiatrisch ziekenhuis in Bloemendaal. Uit dat huwelijk worden vier dochters geboren.

Via Rotterdam en Hilversum wordt Smelik in 1939 in Amsterdam beroepen. Mede om af te rekenen met de vanzelfsprekendheid van het verleden besluit hij zijn studie geheel over te doen. Hij gaat theologie studeren aan de Leidse Universiteit, waar hij op 27 juni 1939 cum laude het doctoraal examen aflegt. Op 8 april 1943 volgt zijn promotie aan de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam.

Al in 1937 krijgt hij moeilijkheden met gemeenteleden die de NSB-gedachten toegedaan zijn. Hij wijst het nationaal socialisme principieel af en brengt zijn principes in de praktijk als hij in de oorlogsjaren betrokken raakt in het verzet. In Groep 2000 zijn het vooral de Joodse onderduikers die zijn inzet vergen. Smelik is een van de dominees die meewerken aan de geestelijke verdiepings- bijeenkomsten die regelmatig in het wijkgebouw van de NH Kerk aan de Jacob van Lennepkade worden gehouden.

Na de oorlog wordt hij in 1949 kerkelijk hoogleraar in Amsterdam. Op 1 september 1967 gaat hij met emeritaat, twee jaar later verlaat hij Amsterdam en verhuist hij naar Noord-Brabant: eerst naar Bergeyk, in 1980 naar Geldrop. Hier preekt hij nog geregeld en wijdt hij zich aan het dichten en het componeren van liederen. Op 84-jarige leeftijd overlijdt Evert Smelik aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Pim Stiggelbout (zoon van Groepsarts Piet Stiggelbout)

⇐ terug