Ellen Inja-Weijl
 (1903-1968)

901e

– lerares
– zet zich met haar man in voor hulp aan protestantse joden

Ellen Justine Weijl wordt geboren op 13 juli 1903 te Enschede. Haar beide ouders zijn van Joodse afkomst. Ellen wordt echter samen met haar moeder doopsgezind. Ellen is lerares bij het nijverheidsonderwijs. In 1930 trouwt ze met Cornelis Poulus (Cor) Inja (1903-1989) (901), die niet Joods is. Hij is doopsgezind, christen-socialist en dienstweigeraar. Als de oorlog uitbreekt, woont het echtpaar in Zaandam.

Al voor de oorlog zijn Cor en Ellen actief bij de opvang van Joodse en andere vluchtelingen uit Duitsland en Oost-Europa in de Werkgemeenschap van Quakers en Doopsgezinden. In september 1940 krijgt de Zaandamse groep het verzoek om pakketten te maken voor ‘niet arische protestantse vluchtelingen’ in kamp Westerbork.

Op 31 januari 1942 worden de gemengd gehuwden uit Zaandam gedwongen om naar Amsterdam te verhuizen. Cor en Ellen Inja komen daar via het kerkelijk werk in 1942 in contact met Jacoba van Tongeren en sluiten zich aan bij Groep 2000. Zij werken samen op het gebied van hulp aan onderduikers.

Ellen geeft daarnaast leiding aan de sociale activiteiten van de Werkgemeenschap van Doopsgezinden en Geestverwanten. De leden werken in de armste buurten van Amsterdam en ondersteunen onder andere vrouwen wier man gevangen zit. Ellen heeft een vervalst persoonsbewijs, zonder J. In juli 1943 wordt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam door Groep 2000 een bureau opgezet dat levensmiddelenpakketten gaat sturen naar de protestantse joden in Westerbork en enkele andere kampen. De leiding van het bureau berust bij Cor Inja, maar die schrijft in zijn dagboek dat zijn vrouw Ellen en ook Truus Wijsmuller het leeuwendeel van het werk voor hun rekening nemen.

In het voorjaar van 1944 wordt de situatie in de regio Amsterdam te gevaarlijk voor het echtpaar. Verschillende contactpersonen worden opgepakt. Ellen en Cor duiken onder in Baarn. Van hieruit blijven ze echter actief in het verzet en het hulpwerk aan gedetineerden in Westerbork.

Na de bevrijding zijn Ellen en Cor Inja in Baarn blijven wonen. Ellen Weijl is na een lang ziekbed in 1968 overleden. Haar man overlijdt in 1989.

FR

⇐ terug