Ds. Huib Kreb
 (1907-1996)

Nederlands-Hervormd predikant
– helpt joodse onderduikers

Huibert Kreb is geboren op 19 maart 1907 te Groot Schermer. Hij trouwt met Lijsbeth de Groot, het echtpaar krijgt twee kinderen.

Na zijn theologische opleiding wordt Huib Kreb in 1937 predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente te Westzaan. In juni 1940 verhuist hij naar de Hervormde Gemeente Aartswoud-Hoogwoud, waarna hij in juli 1944 wordt beroepen te Culemborg.

In de oorlog helpt hij joodse onderduikers aan een onderduik-adres. Zo vindt hij, wonend in Hoogwoud, op verzoek van Jacoba ook een schuiladres voor Elisabeth (Liesje) Waisvisz, die eerder bij Jacoba van Tongeren ondergedoken is geweest. Na de oorlog vraagt Elisabeth Waisvisz de Yad Vashem onderscheiding aan voor Jacoba, die zij in 1990 postuum krijgt.

Na de oorlog verhuist Huib Kreb in 1950 met zijn gezin naar Bolsward. In deze plaats is hij tot zijn emeritaat in 1972 predikant van de Nederlands Hervormde Kerk. In de Hervormde Kerk is dominee Kreb onder andere praeses van de Provinciale Kerkvergadering van de Classis Franeker (1955-1970) en voorzitter van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Bolsward.

Naast zijn predikantschap maakt Huib Kreb zich op velerlei gebied voor de Bolswarder gemeenschap verdienstelijk. Zo is hij voorzitter van het plaatselijke Rode Kruis, voorzitter van het bestuur van een verpleegtehuis en bestuurslid van diverse stichtingen.

Huib Kreb ontvangt op 16 januari 1995 de Burgerprijs van de stad Bolsward voor al zijn kerkelijke en burgerlijke functies. Hij overlijdt in februari 1996 in Bolsward.

FR

⇐ terug