Dr. Emile Kits van Waveren
 (1906-1995)

136815 K

arts
– medisch contactpersoon tussen Groep 2000 en de Binnenlandse Strijdkrachten (najaar 1944)

Emile Kits van Waveren wordt op 20 maart 1906 te Haarlem geboren. Hij studeert geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en legt in 1932 het artsexamen af. In 1935 promoveert hij aan deze Universiteit. Van 1937 tot 1954 werkt hij als internist bij het Nederlands Kanker Instituut. Hij heeft ook een particuliere praktijk van 1937 – 1981.

Als de oorlog uitbreekt, is Kits van Waveren als officier van gezondheid gemobiliseerd bij het 1e Regiment Huzaren. Medio 1943 treedt hij toe tot de verzetsorganisatie Ordedienst, als hoofd van de medische sectie IIIa. Hij is onder meer belast met de materiaalvoorziening voor de veertig in Amsterdam geprojecteerde, voor illegale gevechtstroepen noodzakelijk geachte eerste hulpposten.

In oktober 1944 wordt hij hoofd van sectie IIIa van het landelijk Algemeen Hoofdkwartier Binnenlandse Strijdkrachten (BS), tevens is hij lid van sectie V (spionage en inlichtingen). Driemaal brengt hij in die functie persoonlijk microfilms aan een in bezet gebied geparachuteerde ondergedoken ‘intelligence officer’.

Kits van Waveren fungeert als contactman tussen het Algemeen Hoofdkwartier van de BS en de top van Medisch Contact.

In september 1944 besluit Groep 2000 om een complete Geneeskundige Dienst op te zetten met een groot aantal EHBO-verbandplaatsen, om in staat te zijn geneeskundige hulp te verlenen aan slachtoffers van eventuele oorlogshandelingen in Amsterdam. Deze Dienst wordt via Vrij Nederland ingeschakeld bij de BS.

De aangewezen persoon in het contact tussen de EHBO van Groep 2000 enerzijds en de BS anderzijds, is dan Kits van Waveren. Hij helpt Groep 2000 ook daadwerkelijk door het geven van instructies om deze Dienst op te zetten.

Na de oorlog vervult Kits van Waveren diverse functies. Hij is onder meer van 1945 – 1947 voorzitter van de medische sectie van de Commissie Beoordeling Officieren Bezet Gebied, een zuiveringscommissie van het Ministerie van Defensie.

Kits van Waveren wordt onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis (1983) en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1987).

Dr. Kits van Waveren overlijdt op 3 september 1995.

FR

⇐ terug