Dirk (Dick) Hulsman
(1920-1945)

19016H

matroos bij de Marine
– marconist bij het Marine Zendstation van OD en Groep 2000

Dick Hulsman is geboren op 14 oktober 1920 te Amsterdam. Hij is de zoon van Hendrikus Stephanus Johannes Hulsman en Elisabeth Pijlman. Het echtpaar kreeg na een eerder huwelijk nog drie kinderen. De oudste was Han (1919). Dirk volgde in 1920. De jongste was Elisabeth (1926). In 1937 wordt hij matroos bij de Koninklijke Marine.
Medio 1940 wordt hij op wachtgeld gesteld.
Hij treedt op 8 december 1942 in het huwelijk met Anna Hendrika Broek. Het echtpaar krijgt een zoon Dirk (1944).

In 1941 komt Dick Hulsman op contractbasis in dienst bij het Rijksbureau voor Diamant in Amsterdam.
Nadat hij eind april 1943 een oproep voor terugkeer in Duitse krijgsgevangenschap ontvangt, duiken hij en zijn jonge echtgenote onder op diverse plekken in de provincie. Hij vervalst enkele persoonsbewijzen.
In januari 1944 keren zij, in verband met de geboorte van hun zoon Dirk, terug naar Amsterdam, waar Dick majoor-telegrafist/OD’er Th. J. Schamp (groepsnummer 1906Th) ontmoet.
Kort na deze ontmoeting wordt in een door het echtpaar Hulsman gehuurde woning in het Oudeliedentehuis-complex van de Nederlands-Hervormde Diaconie aan de Nieuwe Herengracht 2 ten behoeve van de OD en Groep 2000 een radio-, zend-, en ontvangpost ingericht: ‘Leidend Station-II’.
In hun woning is een geheime telefoonlijn met het AHK-OD, worden verzetsvergaderingen gehouden, verblijven korte tijd een geheim agent en een joods gezin (de familie Weinberg) en werken constant marconisten.
De echtgenote van Dick is bij het verzetswerk betrokken. Zij helpt in de huishouding bij de verzorging van de mannen en als de marconisten aan het werk zijn, gaat zij met haar jongere zus Maartje Broek, op de uitkijk naar peilwagens van de Duitsers. Zij doet ook koerierswerk. Af en toe vervoert zij materiaal in de kinderwagen, waarbij haar zoontje er dan bovenop ligt. Soms zo hoog, dat ze bang is dat het ontdekt wordt.
Op 30 januari 1945 overvalt de Sipo het pand en worden alle aanwezigen onder wie Dick Hulsman gearresteerd. Ook de echtgenote van Dick wordt gearresteerd, maar niet lang daarna wordt zij vrijgelaten en mag zij thuisblijven op bevel van een Duitse leidinggevende; misschien om voor haar zoontje te kunnen zorgen.
Op 14 april 1945 wordt Dick Hulsman bij Rozenoord in Amsterdam aan de Amstel gefusilleerd. Hij ligt begraven op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal.

Op verzoek van zijn weduwe wordt Dick Hulsman in 1952 postuum gedecoreerd met “het Kruis van Verdienste van de Marine”, omdat hij zich door zijn moedig optreden heeft onderscheiden en daarmee het belang van het Koningkrijk heeft gediend. De onderscheiding wordt in ontvangst genomen door zijn zoon.

Dirk Hulsman (zoon)

⇐ terug