Kees Reitema
 (1920-2003)

1802

– PTT-beambte
– hoofd van de Onderzoek-Centrale en lid van het Dagelijks Bestuur Groep 2000

Cornelis Douwe Reitema wordt op 5 september 1920 te Amsterdam geboren als enig kind van Frans Reitema en Marretje ter Beek. Het gezin is zeer actief binnen de Nederlands Hervormde Kerk; deze achtergrond heeft zeker bijgedragen aan de sociale betrokkenheid die Kees zo kenmerkt. Dat hij vroeg in de oorlog samen met zijn vader betrokken raakt bij het verspreiden van Vrij Nederland, vindt hierin zijn oorsprong. Kees is actief in het jeugdwerk van de Hervormde Kerk, in de Overtoomkerk- gemeente. Daarnaast is hij in de eerste jaren van de bezetting blokhoofd bij de luchtbescherming in zijn woonwijk. Kort na de vrijlating van zijn vader uit het ‘Oranjehotel’ ontmoet hij Jacoba van Tongeren. Dit is het begin van een nauwe samenwerking. In de eerste oorlogsjaren is Kees nog werkzaam bij de PTT wat hem in staat stelt om na Spertijd op straat te kunnen zijn. Na geen gehoor te hebben gegeven aan de Arbeitseinsatz wordt hij gedwongen zijn baan op te zeggen en onder te duiken. Vanaf dat moment kan hij zich slechts met vervalste papieren op straat begeven en slaapt hij veiligheidshalve op wisselende adressen. Hoewel Kees Reitema voor Groep 2000 verschillende werkzaamheden verricht (van het na Spertijd plakken van illegale pamfletten tot het begeleiden van een klandestien voedseltransport naar Vught), is hij hoofdzakelijk werkzaam in de Onderzoek-Centrale van de Groep die een groot aandeel heeft in de organisatie van hulp aan onderduikers. Vanaf september 1944 tot het einde van de oorlog neemt hij tot grote tevredenheid van Jacoba de leiding van de Onderzoek-Centrale op zich en maakt hij deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Groep. Hij heeft nauw contact met Jacoba en wordt in de biografie van Henk van Randwijk “de adjudant van Jacoba” genoemd.

Samen met Ab de Boer (206) en Madeline van Geuns (705) is hij betrokken geweest bij het opzetten en coderen van de centrale administratie van de onderduikers die door Groep 2000 worden geholpen. Kees wordt daarbij geholpen door assistent-huisbezoekers. Drie maal per week komen de leden van de Onderzoek- Centrale onder leiding van Kees bijeen, voor de veiligheid op wisselende locaties. Rapporten worden ingeleverd en er wordt verslag uitgebracht. In de hongerwinter (eind 1944) komen er steeds meer aanvragen om steun, waardoor er óók meer medewerkers nodig zijn. Kees recruteert dan medewerkers uit zijn omgeving, het Hervormde jeugdwerk.

Na de ontbinding van Groep 2000 wordt Kees gevraagd om bij de Stichting 1940-1945 te komen werken. Na aanvankelijk werkzaam te zijn op het hoofdkantoor geeft hij later tot zijn pensionering leiding aan het districtskantoor Amsterdam/Noord-Holland. Na zijn pensionering is hij tot zijn 70e levensjaar (hoofd)bestuurslid van de Stichting geweest. Zo heeft hij zich een groot deel van zijn leven ingezet voor, zoals hij het noemde, ‘mijn makkers uit het verzet’.

Kees is het contact met Jacoba tot haar dood in 1967 blijven onderhouden. Hij bezoekt haar regelmatig en heeft haar waar nodig zowel administratief, als emotioneel ondersteund. Jacoba heeft samen met haar vriendin Nel ook bij Kees en zijn vrouw Jeanne in Amstelveen gelogeerd.

Vijftig jaar na de bevrijding heeft Kees – samen met Jan Dekker uit Eindhoven (23025) – getracht om een reünie van oud-groepsleden te organiseren. Hij heeft toen met een 15-tal oud-groepsleden contact gehad en een gedenkschrift samengesteld, dat aan hen is toegestuurd. Tot een reünie is het niet gekomen. Wel hebben Kees en Jan op 4 mei 1995 namens Groep 2000 een krans gelegd bij het monument op het Weteringplantsoen.

Kees is in zijn hele leven bij allerlei gelegenheden een goed organisator geweest, waarbij zijn netwerk een belangrijke rol speelde. In de bezettingstijd heeft hij hier veel profijt van gehad. Hij was een integer mens en sociaal bewogen. Hij stond altijd klaar om te helpen, wanneer dit nodig was.

Kees wordt in 1985 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1986 is aan hem de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt wegens hulp aan Joodse landgenoten. Hij overlijdt op 21 augustus 2003 te midden van zijn familie.

Frans Reitema (zoon)

⇐ terug