Nel Wateler
 (1886-1971)

2300

verpleegster
– voorvechtster van Groep 2000
– levensgezellin van Jacoba

Cornelia Christina Wateler wordt geboren op 15 oktober 1886 te Driebergen. Al voor de oorlog leert ze Jacoba van Tongeren kennen, met wie zij is gaan samenwonen rond 1937. Als de oorlog uitbreekt, wonen zij in Amsterdam-West. Nel Wateler werkt als verpleegster bij de Tuberculose- Bestrijding aan de Nieuwe Achtergracht in Amsterdam.

Nel Wateler is vanaf het begin lid van Groep 2000. Zij speelt een belangrijke rol als verzorgster van Jacoba en bewaakster van haar gezondheid. Nel fungeert altijd als schakel tussen Groepsleden en andere belangstellenden en Jacoba als Jacoba thuis aan het werk is en haar aandacht nodig heeft voor bijvoorbeeld planning van activiteiten. Nel waakt ervoor dat Jacoba de noodzakelijke rust krijgt en zich in acht neemt. In die rol vangt zij heel wat medewerkers of contacten op die dan niet verder komen dan de voordeur.

Ook slaagt Nel er altijd in om het illegale werk van Jacoba te camoufleren voor wat al te belangstellende en niet geheel vertrouwde buurtbewoners. De laatste jaren van de oorlog moet Jacoba onderduiken en verblijft zij steeds op verschillende adressen. Nel duikt onder bij haar zuster.

In haar werkkring op de Nieuwe Achtergracht is Nel steeds de propagandiste en voorvechtster van Groep 2000. Om aan geld te komen voor hulp aan onderduikers zorgt Nel ervoor dat de wol die in de huisindustrie van Groep 2000 wordt gefabriceerd, via haar werkkring rechtstreeks aan particulieren en ziekenhuizen kan worden verkocht.

In de laatste periode van de bezetting zet Groep 2000 een geneeskundige dienst op om hulp te kunnen bieden aan slachtoffers van eventuele oorlogshandelingen in Amsterdam. Nel Wateler vervult hierin een leidende functie.

Enkele jaren na de oorlog verhuizen Jacoba en Nel vanuit Amsterdam naar Bergen (NH) in de verwachting dat een gezondere en rustiger omgeving goed voor Jacoba zal zijn. Ook dan schermt zij Jacoba altijd af voor de buitenwereld, omdat wegens haar gezondheidstoestand strikte rust geboden is.

Na het overlijden van Jacoba in 1967 blijft Nel nog kort in Bergen wonen voordat zij naar een verzorgingstehuis in Obdam verhuist. Zij overlijdt daar met Kerstmis op 26 december 1971. Nel en Jacoba hebben dertig jaar samengewoond.

FR

⇐ terug