Ben Fetter
 (1919- 2013)

2049

machinist bij de kustvaart
– neemt deel aan wapentransporten en overvallen op distributiekantoren

Bernardus Fetter wordt geboren op 6 november 1919 te Huizum, gemeente Leeuwarderadeel. Hij is de zoon van Johannes Fetter en Bernardina van der Meulen. Voor de oorlog werkt hij tot oktober 1939 bij de kustvaart als machinist. Daarna gaat hij in Amsterdam werken bij Werkspoor.

Ben Fetter neemt vanaf augustus 1940 deel aan illegale activiteiten. Voor Groep 2000 voert hij onder meer wapentransporten uit en hij neemt deel aan overvallen op distributiekantoren. Hij is de wapeninstructeur van de Groep.

Hij maakt deel uit van de Veiligheidsdienst van Groep 2000 (de KP), die later opgaat in het Vendel ‘Vrij Nederland’. Ben Fetter is een van de twee ondercommandanten (samen met J.O.C. van der Meer). Het Vendel ‘Vrij Nederland’ wordt op 5 mei 1945 gemobiliseerd. Fetter is ook betrokken bij voedseltransporten. Een oom van hem is in Leeuwarden agent van de Amstelbrouwerij en moet regelmatig vaten bier naar Friesland transporteren. Bij de terugtocht liggen er in het schip onder de luiken waar de lege vaten op liggen aardappelen verstopt. Ben zorgt er in Amsterdam vervolgens voor dat de aardappelen bij het verzet terechtkomen.

Ben Fetter trouwt op 19 april 1945 te Amsterdam met Ada (Aartje) Bonte (1924-1994).

Ada is in de oorlog koerierster voor het verzet geweest.

In 1945 werkt hij nog enige tijd bij de Rijkspolitie te water. Dan verhuist het gezin naar Den Burg (Texel). Het echtpaar krijgt twee dochters. Vervolgens werkt Ben een aantal jaren bij de Centrale Controledienst en de Belastingdienst. In 1951 emigreert hij naar Canada. Hij wordt daar directeur van een technische school. Daar overlijdt hij op 17 juni 2013, 93 jaar oud.

FR

⇐ terug