Ariëne Anna van Kalken
 (1913-1979)

11040

verpleegster
– chef Koeriersdienst

Ariëne Anna van Kalken wordt geboren op 31 oktober 1913. Zij is van beroep verpleegster. Vanaf 1940 doet zij samen met haar verloofde Jan Peppink illegaal werk. Beiden behoren tot de oprichters van ‘Vrij Nederland’. Zij verrichte koeriersdiensten en werkt voor dit blad als typiste. Na een meningsverschil binnen de redactie richt zij met Jan Peppink in februari 1941 het blad ‘Nederland Vrij’ op. In april 1941 wordt Jan Peppink gearresteerd en later ook andere VN-werkers en Ariëne van Kalken. Zij wordt gebracht naar de Euterpestraat en nog dezelfde avond vrijgelaten. Bij het verhoor door de SD wordt zij geslagen, waardoor zij aan een kant volslagen doof wordt. Haar beide scheenbenen worden opengetrapt. Ariëne volgt haar verloofde bij zijn transport naar een tuchthuis in Kiel. Zij probeert hem vrij te krijgen. In haar bijzijn wordt Jan Peppink doodgeslagen, Ariëne wordt gedwongen haar verloofde te begraven. Na terugkomst in Nederland neemt zij weer contact op met de illegaliteit en wordt zij koerierster van Henk Dienske. Eind 1943 wordt ze lid van Groep 2000. Ariëne is wijkverzorgster in Amsterdam Zuid onder de schuilnaam zuster Agnes. Ook verspreidt zij illegale lectuur, bonkaarten en valse bescheiden. Later wordt zij opgenomen in het EHBO-werk van de Groep en komt zij ook op het Centraal Bureau. Ze wordt chef koeriersdienst en tevens de persoonlijk koerierster van Jacoba van Tongeren.

Na de bevrijding gaat zij (met enkele andere groepsleden) in opdracht van Groep 2000 en het Nederlandse Rode Kruis naar de Amerikaanse zone in Duitsland om gevangenen te zoeken en te repatriëren. Zij heeft uit eigen middelen een colonne geformeerd. Hierna werkt zij anderhalf jaar in Engelse dienst als hoofdverpleegster. In 1946 wordt haar verloofde Jan Peppink herbegraven op de Erebegraafplaats in Bremerhaven. Ariëne is hierbij aanwezig.

Haar gezondheid heeft door wat zij heeft meegemaakt erg onder de oorlog geleden. Na terugkeer in Nederland verhuist zij naar Maastricht waar zij met een vriendin samenwoont. Zij wordt maatschappelijk werkster bij de Rubberfabriek Ceylon in Maastricht.

Ariëne is een vrouw met een zwakke gezondheid, maar een sterk karakter. Ze is opgewekt en zet zich onvermoeibaar in voor zwakken in de samenleving. Daarbij werkt zij stimulerend op anderen. Zij doet dit vanuit een sterke religieuze bewogenheid. De oorlog heeft een onuitwisbaar stempel op haar leven gedrukt.

Ariëne van Kalken overlijdt op 28 december 1979.

PvT

⇐ terug