Arie van Doesburg
 (1905- 1972)

4012

stafmedewerker bij de Amstel Bank. In de
oorlog Diaken in de Nederlands Hervormde
Kerk
– is door de Centrale Kerkenraad in Amsterdam toegevoegd aan Groep 2000 met
speciale opdracht

Arie van Doesburg is geboren op 18 juli 1905 te Amsterdam. Hij trouwt met Marie Suzette Sachs. Uit dit huwelijk worden drie dochters geboren. Als de oorlog uitbreekt, woont het gezin in de Waalstraat in Amsterdam-Zuid.

Als op de Amstel Bank een Duitse directeur wordt aangesteld en zijn Joodse collega’s worden ontslagen, komt ook voor Arie van Doesburg een einde aan zijn baan bij deze bank. Hij gaat ergens anders werken. In de oorlogsjaren is Van Doesburg verder actief als Wijkdiaken in de Koepelkerk aan het Leidse Bosje in Amsterdam. Tevens is hij als Diaken verbonden aan ‘Amstelhof’, het tehuis van de Hervormde Diaconie voor ouden van dagen (waar nu de ‘Hermitage aan de Amstel’ is gevestigd) en de Van Limmik Stichting. Hij is mede verantwoordelijk voor de verspreiding van voedsel voor de behoeftigen van de N.H.Kerk.

Vanuit hun woning maken de heer en mevrouw Van Doesburg van nabij de maatregelen (met name de razzia’s) tegen de joodse buurtbewoners mee. Zij trekken zich het lot van joodse kinderen aan en brengen joodse kinderen onder in Friesland. In huize van Doesburg wordt een Joods meisje opgenomen en vindt een predikant uit Friesland een onderduikplek.

Ook Van Doesburgs vrouw, Marie Suzette Sachs (1905), neemt deel aan verzetsactiviteiten. Niet alleen verzorgt zij hun eigen onderduikers in huis, ze verzorgt ook de distributie van bonkaarten aan onderduikers.

In april 1944 krijgt Van Doesburg van Ds. Remme (voorzitter van de Centrale Kerkenraad in Amsterdam) het verzoek om contact op te nemen met Jacoba van Tongeren en haar mede te delen dat de Hervormde Synode opdracht heeft gegeven tot de oprichting van een Hervormde verzetsgroep in Amsterdam. Ds. Remme wil dat Jacoba de leiding van deze Groep op zich neemt. Sinds 1 mei 1944 is Groep 2000 hiermee in feite ‘de Hervormde Groep 2000’. Arie van Doesburg wordt op dat moment aan Groep 2000 toegevoegd met de speciale opdracht: ‘De zorg aan onderduikers en het distribueren van levensmiddelenbonnen aan hen die dat nodig hebben’. Na verloop van tijd is Van Doesburg door Jacoba aan het DB van Groep 2000 toegevoegd als ‘buitengewoon lid met algemeen adviserende stem bij kerkelijke, diaconale en pastorale zaken’.

Het botert niet tussen Jacoba en Van Doesburg. Op 10 maart 1945 neemt Arie van Doesburg deel aan de mislukte overval op het kantoor van Groep 2000, met de bedoeling de codesleutel in veiligheid te brengen.

Na de oorlog werkt hij nog bij onder andere Brocades. De gezondheidstoestand van Arie van Doesburg is van dien aard dat hij enkele zware operaties moet ondergaan. Ondanks dat hij zijn werk kon doen, bleef hij kwetsbaar. In 1972 overlijdt hij op 20 september op 67 jarige leeftijd in Amsterdam.

FR

⇐ terug