Anna Koster-Buring
 (1916-1989)

2050

bontwerkster
– informatrice bij de Onderzoek-Centrale

Anna Maria Wilhelmina Buring wordt geboren op 30 januari 1916. Zij is van beroep bontwerkster. Eerst werkt zij in loondienst (tot 1940), daarna is zij thuiswerkster. In 1939 trouwt zij met Gerard Koster. Het echtpaar krijgt een dochter.

Anna Koster is vanaf 1943 betrokken bij illegale activiteiten. In het begin beperkt dit zich tot het verspreiden van illegale lectuur. Medio 1944 wordt zij – via haar broer Martin Buring (ook Groepslid) -lid van Groep 2000. Zij maakt als assistente deel uit van de Onderzoek-Centrale. Zij heeft een taak als informatrice. Aan de hand van door haar bij huisbezoeken opgedane informatie (3 tot 5 huisbezoeken per week) wordt al of niet tot hulpverlening aan onderduikers vanuit Groep 2000 overgegaan. Ook verricht zij een enkele keer koeriersdiensten; zo haalt zij bijvoorbeeld bonkaarten uit de provincie op.

Haar man, Gerardus Koster (1912-1980), verleent haar hand- en spandiensten bij haar verzetswerk.

Na de oorlog is Anna Koster nog tot 1960 bontwerkster. Zij sukkelt tientallen jaren met haar gezondheid in verband met darm-, hart- en hoofdpijnklachten. Haar echtgenoot overlijdt in 1980. De laatste jaren van haar leven woont zij met haar dochter en haar gezin in dezelfde woning te Amsterdam. Anna Koster-Buring overlijdt op 24 april 1989.

FR

⇐ terug