Alfred Dentz
 (1920- 1993)

404

verbindingsman met Het Parool
– informatiebron Engelse berichtgeving
– heeft aandeel in het Joodse werk

Alfred Dentz wordt geboren op 22 september 1920 in Amsterdam. Hij is de zoon van Robert Dentz en Margit Monath. Hij heeft een zuster Ina. Het gezin is niet aangesloten bij een kerkgenootschap. De vader van Alfred is in 1933 overleden door een noodlottig ongeval in de Oostenrijkse bergen.

Alfred heeft de ULO en de Handelsschool gevolgd en diverse talencursussen; na de oorlog volgde hij diversie opleidingen binnen het bankwezen. Moeder Dentz woonde ten tijde van de oorlog met haar twee kinderen op het adres Rubensstraat 47-1 in Amsterdam-Zuid.

In de oorlogsjaren werkte Alfred op een assurantie- en administratiekantoor op het adres Herengracht 520, Amsterdam. In dat kantoor heeft de Nederlands-Hervormde Kerk kantoorruimte gehuurd voor haar Centraal Bureau voor Maatschappelijk Werk, waar Jacoba werkzaam was als maatschappelijk werkster.

Alfred was de verbindingsman voor Groep 2000 met de top van Het Parool en informatiebron Engelse berichtgeving voor De Pers van Groep 2000. Zijn rechtstreeks opgenomen bulletin werd vergeleken met dat van het Marine Zendstation en het bulletin van Euwe. Daardoor werden lacunes vrijwel uitgeschakeld en kreeg Jacoba een gaaf en goed leesbaar relaas.

Jacoba schrijft over hem in het Beknopt Historisch Verslag: “Lange tijd was 404 voor ons het ANP. Steeds werden wij n.l. door hem van de nieuwste berichten voorzien. Ook nadat in augustus 1944 door ons een zelfstandige afdeling Pers geopend werd, bleef deze nieuwsverzorging doorgaan. In dagen van spanning was het geduld nauwelijks toereikend om af te wachten wat voor berichten de Pers bracht. Dan was het 404, die onmiddelijk na iedere radio-uitzending ons het getypte verslagje bracht. Ook in het Joodse werk heeft 404 zijn aandeel gehad” .

Na de oorlog is Alfred Dentz gehuwd met Christine Elisabeth Noorduyn (huwelijksdatum 8 juli 1948). Na hun trouwen zijn zij in Bussum gaan wonen, waar in 1949 hun dochter Marlies en in 1953 hun zoon Robert Jan zijn geboren. Alfred is tot zijn pensionering in de bankwereld werkzaam geweest, waar hij door zijn ruime talenkennis, veel buitenlandse contacten onderhield.

De oorlog was bij ons thuis een beladen onderwerp. Onze ouders hebben beiden in het verzet gezeten, maar hebben daar zeer weinig over verteld. Alfred Dentz is overleden op 30 juni 1993 in Bussum.

Marlies en Robert Jan Dentz

⇐ terug