Ab de Boer
 (1911- 1979)

206

informator bij de Gemeentelijke Sociale Dienst
– hoofd van Onderzoek-Centrale en vanaf juni  1944 commandant van de K.P. van Groep 2000, later het VN-Vendel

Ab de Boer wordt geboren op 14 oktober 1911 te Amsterdam. Hij trouwt in 1937 met Nel Coens. Ab de Boer is oud reserve-officier en van beroep informator bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in Amsterdam.

Bij Groep 2000 heeft hij vanaf het begin tot september 1944 de leiding van de Onderzoek-Centrale. Hij helpt Jacoba met het opzetten van het centraal-register en met het aanpassen van de code aan het administratieve systeem.

In juli 1944 wordt naar aanleiding van de oproep van de regering uit Londen tot mobilisatie van de Binnenlandse Strijdkrachten onder leiding van Ab de Boer en Martin Buring overgegaan tot het formeren van een korps jonge mannen die bij de omwenteling dienst zullen doen als speciale bewakingstroepen voor vitale bedrijven. Er worden ook wapenoefeningen gehouden. In het oude Entrepôt-dok krijgt het Strijdend Gedeelte een pakhuis toegewezen voor oefening en de opslag van wapens. In september 1944 wordt het Strijdend Gedeelte overgedragen aan Vrij Nederland, waardoor het VN-vendel tot stand komt. Ab de Boer wordt commandant van het VN-vendel. Onafgebroken wijdt hij zich aan deze uiterst gevaarlijke en verantwoordelijke taak. Ab de Boer neemt deel aan de tegen-aanval als het Centraalkantoor van Groep 2000 bezet wordt door de SD.

Zijn vrouw Neeltje Elisabeth (Nel) Coens (1906) steunt hem in de oorlog voortdurend. Dat Ab al die jaren zijn taak kan vervullen dankt hij voor een groot gedeelte aan zijn vrouw en zijn broer Theodorus Johannes (Theo) de Boer (1917).

Het VN-vendel wordt op 5 mei 1945 gemobiliseerd en komt dan in actieve dienst. Ab de Boer wordt belast met arrestatie van NSB-ers en zwart-handelaren. Al spoedig komt er veel kritiek op de wijze waarop de berechting van deze mensen plaats heeft. Ook voor Ab de Boer is dit zeer frustrerend. Als er vrijwilligers voor de strijd in Nederlands-Indië worden gevraagd, meldt De Boer zich dan ook snel. Hij gaat naar Londen, waar hij gescreend wordt. Vervolgens wordt hij Commandant van het 3e Compagnie Depôt Gezags Bataljon Indië.

Na in Indië gediend te hebben, emigreert hij van daaruit op 9 april 1950 naar Australië. Hij heeft het met Nederland ‘gehad’. In Australië werkt hij als houtvester op een landgoed. Ab de Boer overlijdt op 20 juli 1979 in Australië.

FR

⇐ terug