Abraham Abas
 (1895- 1986)

1015

onderdirecteur van de Amsterdamsche Bank
– lid van de Commissie van Beheer van Groep 2000

Op zijn 17de treedt Ab Abas in dienst bij de Amsterdamsche Bank – later AMRO bank. In 1938 wordt hij onderdirecteur. De ouders van Ab Abas zijn joods. Al vroeg in de oorlog ontslaat de Bank hem omdat hij joods is. Zijn vader wordt via de Hollandsche Schouwburg en Westerbork afgevoerd naar Sobibor, waar hij is vermoord. Abas is ‘gemengd’ gehuwd met Heikeliena Tak (1893-1963). Zij hebben drie dochters.

Al in 1926 is Abas lid geworden van de NH kerk. Sinds 1936 is hij ouderling en vanaf 1940 kerkvoogd en scriba. Gedurende de oorlog is Abas werkzaam in de Nieuwe Kerk. In de kelders van de Nieuwe Kerk liggen o.a. voedselvoorraden van het verzet opgeslagen. Hij draagt onder meer zorg voor het vervoer van voorraden van de Eggertstraat, waar ze binnenkomen, naar de Nieuwe Kerk waar hij ze verder beheert. Hij is een van de verbindingsmensen tussen de NH kerk en Groep 2000.

In Groep 2000 vervult hij een belangrijke functie in de Commissie van Beheer. Samen met Van Meer controleert hij de boeken en vertegenwoordigt hij de Groep bij  kerkelijke instanties als de Kerkenraad. De Commissie van Beheer is geboren in de dagen van hoogspanning en confict met Vrij Nederland; najaar 44/begin 45. Jacoba  van Tongeren beschrijft in haar ‘Beknopt Verslag’ uit 1945 heel duidelijk de rol van Abas en Van Meer in de Commissie van Beheer: ‘Aan de beslistheid, waarmede zij  zich toen in die dagen (van strijd, PvT) achter Groep 2000 en haar leiding hebben geschaard, danken wij het, dat wij als Groep zijn blijven bestaan en thans ons deel hebben aan de wederopbouw van ons land’. Abas reikt op de Herdenkingssamenkomst op 26 juni 1945 samen met Jacoba de Oorkonden uit aan de Groepsleden en  vergezelt Jacoba als zij in juli 1945 rapport uitbrengt aan Prins Bernhard. Ook zijn dochter Albertine Olga Abas (1924-2006) heeft voor de Groep verschillende werkzaamheden  verricht als koerier en als persoonlijk secretaresse voor Jacoba. Jacoba was de enige die haar “Dicky” mocht noemen, de koosnaam van haar ouders. Olga begeleidt haar vader dagelijks op afstand naar de Nieuwe Kerk om te monitoren of hij veilig aankomt en zo niet door welke Duitse eenheid hij zou zijn opgepakt. Olga krijgt  hiervoor ook de Oorkonde.

Na de oorlog kan Abas terugkeren bij de Amsterdamsche Bank. Hij wordt onder meer lid van het bestuur van de afdeling Amsterdam van de Stichting 40-45.

Heikelien Verrijn Stuart (kleindochter)

⇐ terug