Wil Hageraats
(1921-2013)

801

modetekenares
– assistente bij Onderzoek-Centrale
– wijkverzorgster
_ koerierster bij de Pers

Wilhelmina Hageraats is geboren op 17 februari 1921 in Amsterdam. Zij is de dochter van Michel Hageraats en Wilhelmina van der Horst (1896-1987). Zij is enig kind. Voor de oorlog zijn haar ouders gescheiden. Toen de oorlog uitbrak woonde zij bij haar moeder op het adres Hoofdweg 37hs in Amsterdam-West, niet ver van het adres waar Jacoba woonde; waarschijnlijk hebben zij elkaar zo leren kennen. Wil is van beroep modetekenares.

Wil sluit zich in juni 1944 aan bij Groep 2000. Hier wordt zij assistente bij de Onderzoek-Centrale; mede op grond van door haar verkregen informatie wordt wel of niet tot steunverlening overgegaan. Daarnaast is zij wijkverzorgster in Amsterdam-West, sectie I : ‘de Bos en Lommer en Zeeheldenbuurt’; haar activiteiten bestaan uit het distribueren van geld en bonkaarten voor onderduikers. In het laatste oorlogsjaar is zij ook nog koerierster bij de Pers van Groep 2000; zij brengt dan dagelijks bulletins van Vrij Nederland rond.

In de woning van haar moeder vinden soms vergaderingen plaats van Groep 2000. Moeder heeft enige tijd twee onderduikers in huis gehad; groepslid 1302 (J.O.C. van der Meer) en een joodse onderduiker. J.O.C. van der Meer is wijkverzorger in de Staatsliedenbuurt, hij is ook betrokken bij de Pers van Groep 2000.

Enkele jaren na de oorlog trouwt Wil Hageraats met Paul da Silva, die ondanks zijn Joodse afkomst de oorlog overleefde door op tijd een ‘niet-Jood-verklaring’ te regelen; zijn familie werd gedeporteerd en vermoord. In 1958 krijgen zij een zoon.

Samen voeren zij een importbedrijf in kunstnijverheid in Amsterdam. Zij hebben beiden tot hun dood in Amsterdam gewoond.

Wil en Paul hadden een goed huwelijk, ze waren ruimdenkend. Politiek was een belangrijk gespreksonderwerp, maar hun persoonlijke wederwaardigheden tijdens de oorlog niet.

Paul overleed op 79 jarige leeftijd, Wil op 91 jarige leeftijd, op 8 augustus 2013 in een verzorgingshuis te Amsterdam.

Ramiro da Silva (zoon)

⇐ terug