Simon Hoekstra
 (1888- 1989)

804

hoofdkassier bij het Gemeentelijk Girokantoor
– betrokken bij Vrij Nederland in het
eerste jaar. Houdt zich later vooral met financiering en propaganda bezig

Simon Hoekstra is op 22 april 1888 in Oosterwolde geboren. Hij is hoofdkassier bij het Gemeentelijk Girokantoor.

Hoekstra is betrokken bij de oprichting van Vrij Nederland in 1940. Als in het voorjaar van 1941 veel arrestaties in de gelederen van Vrij Nederland plaatsvinden (en dus ook onder Groepsleden), moet de Groep zonder Naam de bakens verzetten. Vrij Nederland is niet langer de hoofdactiviteit van de Groep; door de Februaristaking van 1941, wordt het probleem van de verzorging van onderduikers urgent. Drie Groepsleden en vrijmetselaars pakken dit pionierswerk op: Troostwijk, Hoekstra en Kroon. Hoekstra houdt zich vooral met de financiering en propaganda bezig.

Simon Hoekstra overlijdt in 1989.

PvT

⇐ terug