Roeland Renier
(1919 – 1985)

1809

hulppredikant van Ds Bernard Aris (102)

Roeland Jan Renier wordt geboren op 25 oktober 1919 in Schiedam. Hij is de zoon van Cornelis Adriaan Renier, laatstelijk van beroep verzekeringsagent. Zijn vader was afkomstig uit een oud predikantengeslacht.

Roeland groeide op bij zijn tantes Renier in Utrecht, omdat zijn vader alleenstaand was. Daar doorliep hij het Gymnasium, waarna hij theologie is gaan studeren aan de RU Utrecht. Roeland was heel sportief.

Zijn tantes waren Vrijzinnig Hervormd. Zij waren zeer anti-Duits. Zij zijn onder meer betrokken geweest bij de distributie van bonkaarten voor onderduikers. De jongste tante, S.W. Renier, heeft in ca. 1982 het verzetsherdenkingskruis ontvangen (de oudere tantes waren toen al overleden).

Roeland kon goed omgaan met kinderen. Voor de (te) oude tantes heeft hij daarom joodse kinderen op hun weg naar onderduikadressen gebracht. Dit zou zijn uitgegaan van een Vrouwelijke Studentenvereniging en het vond plaats in een strakke organisatie (met wachtwoorden).

Roeland weigerde in maart 1943 de loyaliteitsverklaring die studenten werd opgelegd te ondertekenen, hetgeen uitsluiting van de studie betekende. Daarna is hij ondergedoken op de boerderij van de familie Bisperink in Haarlo (Gld) om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen.

In 1944 is Roeland, na bemiddeling van zijn tantes, aangesteld als hulppredikant van Ds Aris in Amsterdam. Hij kreeg op 15 januari 1945 een speciale verklaring (een “Bescheinigung”) van de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk waarmee hij zich voor zijn kerkelijk werk vrijelijk door Amsterdam kon bewegen.

Als assistent van Ds Aris vervulde hij allerlei taken in de Vrijzinnig Hervormde Kerkgemeente, waaraan Ds Aris, gezien zijn zwakke gezondheid, veel baat heeft gehad. Roeland was een intelligente, sympathieke en praktische man. Ds Aris heeft prettig met hem samengewerkt. Hij is betrokken geweest bij activiteiten van Groep 2000. Zijn familie weet alleen dat hij deelnam aan vergaderingen en dat hij gemeenteleden bezocht.

In het “Beknopt Historisch Verslag” wordt door Jacoba vermeld: “dat hij, op eigen initiatief begonnen en lange tijd zelfstandig werkend, later in Groepsverband 2000, zijn eigen onderduikers bleef verzorgen”.

Jacoba schreef hem op 11 februari 1946 een ontroerende brief en complimenteerde hem in het bijzonder om zijn tact, waarmee hij allerlei moeilijkheden, die zijn illegale werkzaamheden met zich mee brachten ten opzichte van de Vrijzinnig Hervormden, wist te vermijden.

Na de oorlog bleef hij steeds zwijgen over wat hij in de oorlog had meegemaakt.

Roeland Renier studeerde af op 27 juni 1946 aan de RU Utrecht. Eind van dat jaar trouwde hij. Uit zijn huwelijk werden een dochter en een zoon geboren.

Vermeldenswaard is nog dat hij na de oorlog een groot jeugdkamp in Barchem (gld) voor kinderen van ouders die in het verzet hadden gezeten heeft geleid.

Na de afronding van zijn studie heeft hij als predikant gestaan in de Nederlands Hervormde gemeenten Schiermonnikoog, Vlagtwedde, Borculo en Rolde. Hij hield van zijn werk.

Roeland Jan Renier is overleden op 13 mei 1985 in Heerde.

Roelien Geselschap-Renier (dochter)

⇐ terug