Jan Dhont
 (1900- 1981)

4022

accountant

Jan Dhont wordt geboren op 10 maart 1900 in Weltevreden, Nederlands-Indië. Hij is de zoon van Jan Dhont en Christina Geertruida Michon. Hij heeft een broer en een zuster. Het gezin keert voor de Tweede Wereldoorlog uitbreekt terug naar Nederland en vestigt zich in Den Haag aan de Archimedesstraat. Jan volgt in Den Haag de 5-jarige HBS. Hij maakt daarna deel uit van het 4e Compagnie Landstormkadettencorps Z-H West, een corps dat bestond uit Gymnasiasten en HBS-ers. Jan slaagt als een van de eersten als onderofficier in Amersfoort.

In 1919 neemt hij ontslag uit het leger om in Rotterdam aan de Economische Hogeschool te gaan studeren. Hij studeert af in 1926. Daarna is hij gaan werken bij de Rijksaccountantsdienst in Amsterdam. Hij klimt er op tot accountant Hoofd Bureau.

Door een sterke uitbreiding van het aantal steunaanvragen in het laatste oorlogsjaar (sinds de spoorwegstaking) is het voor Groep 2000 noodzakelijk iemand voor de boekhouding aan te trekken. Daarom is Jan Dhont in februari 1945 op het Centraal Bureau komen te werken. Naast boekhoudkundige werkzaamheden hield hij zich bezig met de wijkregistratie.

De administratie op het Centraal Bureau is altijd een belangrijke factor in het groepswerk geweest. Omdat er steeds meer geld omging in het groepswerk, was een goede administratie en verantwoording van groot belang. Regelmatig vond verantwoording van de inkomsten en uitgaven plaats aan de Raad van Beheer. Jan Dhont is daarbij als ervaren accountant van grote waarde geweest voor Groep 2000.

Na de oorlog is Jan Dhont werkzaam geweest bij de Rijksaccountantsdienst in Amsterdam en ook (als Hoofdaccountant) bij het Ministerie van Financiën te Den Haag.

Jan Dhont was een begenadigd violist; hij was bevriend met Oscar Back, de bekende vioolpedagoog. Regelmatig organiseerde hij huisconcerten waar laatstgenoemde bij aanwezig was. Bij zijn afscheid van de Rijksaccountantsdienst op 27 september 1958 bood Jan Dhont zijn collega’s een vioolconcert aan. Daar was Oscar Back ook bij aanwezig.

Jan was een familieman. Een van zijn passies was reizen. Daarnaast was hij zeer geïnteresseerd in genealogie. Hij liet een uitgebreid boekwerk na van de geschiedenis van de familie(naam) Dhont van 1260 tot 1981.

De laatste jaren van zijn leven woonde Jan Dhont samen met zijn zuster Geertruida in Den Haag aan de Suezkade 184, vlakbij zijn ouders die ook op de Suezkade woonden. Daar is hij op 28 september 1981 overleden.

Lisette Diana Hermine Dhont (achternicht)

⇐ terug